Wat te doen met de inboedel?

Vraag van de week

Inboedel
Getty Images

Mijn partner en ik hebben beiden geen kinderen en overwegen om ons bezit eerst aan elkaar en vervolgens aan goede doelen na te laten. Nu begrijpen wij dat goede doelen vooral geld willen erven en niet onze spullen; wat moeten we dus met onze spullen?

Het klopt dat goede doelen vooral geld willen ontvangen. Dat betekent dat de executeur als er een executeur is zoveel mogelijk spullen zal willen verkopen. Dat wat niet verkocht kan worden of wat teveel tijd vraagt, vindt dan meestal zijn weg naar de kringloop of de vuilnisbak. Dat is niet altijd een aantrekkelijk idee.  Om die reden wordt de inboedel vaak aan een of meerdere personen gelegateerd. Zij kunnen dan zelf bepalen wat zij met de inboedel doen.

Hecht u minder aan het zoveel mogelijk hergebruiken of is uw inboedel niet van dien aard dat er veel hergebruikt kan worden, dan kunt u deze mogelijkheid achterwege laten.

Wat u ook kunt doen is een codicil maken waarin u bepaalde zaken vermaakt aan personen of instellingen. Een codicil is een handgeschreven document waarin u aangeeft wat u aan wie nalaat. U kunt het codicil gebruiken voor uw sieraden en items uit uw inboedel. Het is belangrijk dat er geen twijfel kan zijn aan uw bedoelingen. Omschrijf het te vermaken stuk duidelijk en maak ook duidelijk wie de persoon is aan wie u nalaat. Dus het liefst de volledige naam en geboortedatum of adres van de persoon aan wie u iets nalaat. Tenslotte dateert u het document en u moet het document ondertekenen. Het is verder van belang om te weten dat alleen het origineel rechtsgeldig is. Bewaar het codicil daarom bij uw andere belangrijke papieren. Laat u na het maken van uw codicil opnieuw een testament maken, laat de notaris dan het codicil uitzonderen van de herroeping van voorgaande laatste wilsbeschikkingen, anders vervalt ook het codicil.

Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.