Pluslezers staan massaal achter vuurwerkverbod: ‘ik durf niet meer over straat’

In de politiek gaan steeds meer stemmen op voor een algemeen vuurwerkverbod en ook Pluslezers vinden dat het afsteken van consumentenvuurwerk aan banden moet worden gelegd. Ruim driekwart stemde voor een vuurwerkverbod.

Dat blijkt uit een peiling onder 4.100 Pluslezers naar aanleiding van een pleidooi van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de nationale politie. Elk jaar leidt vuurwerk tot veel overlast, schade en ernstig letsel: met name het aantal gevallen van ernstig oogletsel steeg tijdens de afgelopen jaarwisseling explosief.

Veranderende maatschappij

Een vuurwerkverbod kwam in 2008 voor het eerst ter sprake toen het Rotterdamse raadslid Arno Bonte pleitte voor een verbod op het afsteken van vuurwerk in Rotterdam. Hij werd uitgelachen en kreeg zelfs doodsbedreigingen toegestuurd. In de jaren daarna zochten maar weinig mensen op internet naar informatie over een eventueel vuurwerkverbod.

Dat is nu volledig anders. Plannen voor een algemeen verbod op vuurwerk worden inmiddels breed gedragen, niet alleen onder politici. Ruim een half miljoen Nederlanders ondertekenden rond de jaarwisseling van 2019/2020 een petitie voor een vuurwerkverbod. Ook veel gemeenten en politieke partijen vinden dat er een einde moet komen aan de verkoop van (riskant) vuurwerk.

In een recente peiling vroegen we wat Pluslezers hiervan vonden. Een ruime meerderheid (bijna vier op de vijf) van de 4.100 deelnemers sprak zich uit voor een vuurwerkverbod. De reacties varieerden van zeer mild tot fanatiek en expliciet. Enkele van de reacties luidden:

  • “Ik durf niet meer over straat omdat het vuurwerk steeds zwaarder wordt!”
  • “Arme dieren, ouderen, longpatiënten, mensen met autisme. Waar zijn we mee bezig!”
  • “Mijn hond was een zielig hoopje ellende geworden en wij zijn naar een parkeerplaats gevlucht bij het strand waar het minder was met de knallen veroorzaakt door het zware knalwerk.”
  • “Weg met die zooi!!!!!!! Mensenleed, dierenleed, enorme vervuiling, lawaaioverlast, vernielingen…”
  • “Helemaal afschaffen: het leek wel oorlog om 12 uur met oudejaarsnacht, je zat gewoon te trillen op je stoel.”

‘Het probleem schuilt niet in het vuurwerk, maar in de mensen’

Toch vindt niet iedereen een vuurwerkverbod dé oplossing. Vooral vuurwerkhandelaren zijn van mening dat het vuurwerk zelf niet het probleem is, maar de mensen die het afsteken. Ze benadrukken dat legaal vuurwerk gecertificeerd is en maar beperkt mag knallen. Ook de Gelderse commissaris van de Koning waarschuwt voor mogelijke gevolgen van een vuurwerkverbod en benadrukt dat handhaving enorm moeilijk kan zijn.

Ook verschillende Pluslezers zijn tegen een verbod. Zo pleiten een aantal voor het instellen van bepaalde veilige en afgelegen zones waar vuurwerk onder toezicht mag worden afgestoken. Ook wijzen meerderen op de moeilijkheid van handhaving van zo’n verbod. Eén lezer vreest de toename van illegaal vuurwerk en benadrukt tegelijkertijd het sociale aspect van vuurwerk afsteken: “Ik ben tegen een vuurwerk verbod, waarom? Omdat er dan te veel illegale rommel onze kant op komt. Handhaven is nu al moeilijk, dan helemaal. Vergeet daarbij het sociale aspect niet, de ouderen en gehandicapten die niet naar een gezamenlijke show kunnen of durven. Nu zien zij op straat het vuurwerk en de buren lopen aan om nieuwjaar te wensen.”