Dagelijks overlijden 13 mensen door een ongelukkige val

Elke dag overlijden dertien Nederlanders na een val. Hiervan is ruim driekwart 80 jaar of ouder, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van Statistiek (CBS). In 2014 waren dit er nog acht.

Vorig jaar kwamen 4628 personen om door een val, ten opzichte van 2017 is dat een stijging van ongeveer 15 procent. Ongelukken met de fiets of scootmobiel zijn hierin niet meegenomen.

Kijkend naar de statistieken zijn het voornamelijk vrouwen die overlijden aan de gevolgen van een val: 64 procent tegenover 36 procent mannen. De stijging in het aantal doden door valpartijen komt volgens het CBS deels door de vergrijzing. De toename is echter niet alleen toe te schrijven aan de vergrijzing, ook na correctie voor de veranderende leeftijdsopbouw is een stijging te zien.

Hoogleraar valpreventie Nathalie van der Velde stipt twee oorzaken aan voor de snelle stijging: langer thuis wondende ouderen en medicatie. Zo kan iemand bijvoorbeeld medicijnen krijgen voor hartritmestoornissen, waarbij de bijwerking duizeligheid kan zijn. Dit vergroot de kans op vallen.

Ouderen overlijden niet altijd direct na een val. Soms breken ze een heup en overlijden later aan de gevolgen van complicaties. Vorig jaar overkwam dat 714 Nederlanders; een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden. Het aantal ziekenhuisopnamen na een val schommelt al jaren tussen de 66.000 en 70.000. 40 procent van deze patiënten zijn ouder dan 80 jaar.

Bron(nen):