Pluslezers massaal voor verruiming euthanasiewet

Getty Images

Het kabinet wil ook dat ouderen die niet ziek zijn maar hun leven wel als voltooid zien, op een waardige manier uit het leven kunnen stappen. Wij vroegen hoe u hier tegenaan kijkt.

Uitslag van de stelling: 14% zegt oneens, 86% eens.

'Slecht plan'

Een klein deel van de bezoekers op PlusOnline ziet geen heil in het plan om de euthanasiewet te verruimen. "Een slecht plan", zegt Heleen van der Leest op Facebook.

A. Offermans voegt daaraan toe: "Omdat ik overtuigd ben dat ieder mens het leven heeft gekregen, zal er vanzelf een moment komen dat het leven eindigt. Iedereen heeft de opdracht om zijn leven te vervolmaken en liefdevoller te worden. Artsen en wetenschappers hebben de kennis gekregen om lijden te verzachten door middel van technieken en pijnbestrijding."

'Ik beslis over mijn leven'

Maar veruit de meeste Pluslezers (86%) zijn het eens met de stelling. Zo wijst Marianne op de waardige manier van sterven als iemand voor euthanasie kiest. "Als een mens niet meer wil leven, is het toch prima om te eindigen door een pil te nemen? Altijd beter dan voor de trein springen of ophanging, wat nu regelmatig gebeurt. Ongeveer 1500 zelfmoorden per jaar op deze afschuwelijke manieren."

Jean schrijft op PlusOnline: "Ik zou het fijn vinden als de wet wordt verruimd. Moet er niet aan denken dat ik eenzaam en verlaten thuis zit omdat er geen verzorgingshuizen meer zijn, en moet afwachten of iemand me komt helpen met wassen en aankleden. Ik heb niet gevraagd om geboren te worden, dus wil graag zelf uitmaken wanneer het mijn tijd is."

Geen leeftijdsgrens
Ook Antje is het daarmee eens. "Maar dan wel zonder leeftijdsgrens. Wie bepaalt voor een ander wat lijden is? Dat bepaalt iedereen voor zichzelf. Ik denk dat de beschikbaarheid van zo'n middel al een hoop zorgen en onzekerheid wegneemt, waardoor mensen de beslissing uitstellen of de natuur zijn gang zullen laten gaan."

Voltooid leven
"Mijn vader van 92 is al negen jaar weduwnaar en geeft steeds aan niet meer verder te willen", zegt Eni op onze website. "Maar de huisarts geeft geen gehoor aan zijn verzoek voor een waardig einde, terwijl hij nog maar heel moeilijk kan lopen en vele medicijnen heeft. Zoals hij zelf zegt: het is niet uitzichtloos, maar hij vind het wel goed zo. Mijn vader zal ons snel verlaten nu hij erover denkt om extra medicijnen te nemen of helemaal niet meer."

Frieda Becker zegt ten slotte: "Alles mag in Nederland, behalve doodgaan."

Euthanasie, we praten er liever niet over

Auteur 
  • Yannick la Gordt Dillié