Stelling: mensen die hun leven als voltooid zien hebben recht op euthanasie

Getty Images

Ouderen die hun leven als voltooid ervaren maar niet ziek zijn, kunnen straks op een waardige manier uit het leven stappen. Dat wil het kabinet regelen door de euthanasiewet te verruimen. Wat vindt u van dit plan?

Het wetsvoorstel komt voor velen als een verrassing. In februari dit jaar concludeerde een speciale commissie nog dat de huidige euthanasiewet goed functioneert. Mensen die door een medische oorzaak ernstig lijden, hebben het recht op euthanasie. De commissie vond en vindt het niet wenselijk om de juridische mogelijkheden voor hulp bij zelfdoding te verruimen. De groep mensen die wel lijden maar niet ernstig ziek zijn, is daarvoor te klein, zegt de commissie.

Voltooid leven

Maar het kabinet ziet dat anders. Volgens regeringspartijen PvdA en VVD wordt er geen recht gedaan aan de wens en hulpvragen van mensen die hun leven als voltooid zien. Het gaat dan om uitzichtloos of ondraaglijk lijden zonder medische grondslag. Of zoals het kabinet dat zelf zegt: 'Mensen die weloverwogen menen dat hun leven voltooid is, moeten onder strikte en zorgvuldige criteria in staat worden gesteld dit leven op een voor hen waardige wijze af te sluiten.'

Behandeling of niet?

Het kabinet hecht naar eigen zeggen veel waarde aan de 'beschermwaardigheid' van het leven. De voorwaarden waaronder mensen de vrijheid hebben om hun levenseinde zelf vorm te geven, zijn vrijwilligheid, weloverwogenheid, veiligheid en zorgvuldigheid. Zolang er geen behandeling mogelijk is die de wens op sterven kan wegnemen, vindt het kabinet dat iemand de vrijheid moet hebben om zelf over zijn of haar levenseinde te beslissen.

De wens op een zelfgekozen levenseinde komt steeds vaker voor bij mensen op leeftijd. Het kabinet wil dat het nieuwe systeem zich dan ook beperkt tot mensen op leeftijd.

Dodelijke pil

De Coöperatie Laatste Wil en de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) pleiten op hun beurt voor een proef met een 'laatste-wil-middel'. Het gaat dan om een dodelijke pil voor mensen vanaf 75 jaar.

Wat vindt u?

Moet de wet worden uitgebreid en zo ja: moet er dan een leeftijdsgrens komen? Ook zijn we benieuwd of u vreest dat de voorwaarde 'vrijwilligheid' in het geding zal komen als euthanasie ook bij voltooid leven mogelijk wordt. Bent u bang dat ouderen druk zullen ervaren vanuit de familie of de samenleving om een einde aan het leven te maken?

Breng in de linker kolom uw stem uit en laat hieronder een reactie achter!

Bron: Rijksoverheid

Euthanasie, we praten er liever niet over

 
Auteur 
  • Yannick la Gordt Dillié