'Nederland onderschat ernst van luchtweginfecties voor risicogroepen'

griepvaccinatie
Getty Images

De voorzitter van de Nederlandse Influenza Stichting, Ted van Essen, waarschuwt dat Nederland de ernst en omvang van risicogroepen voor luchtweginfecties, zoals COVID-19, influenza en het RS-virus onderschat. Hiermee opende hij het Nationale Griepprikdag Symposium in Den Haag op het ministerie van VWS gisteren. "Mensen met obesitas, hartproblemen en diabetes zijn ook kwetsbaar en komen voor vaccinatie in aanmerking", aldus de voormalig huisarts.

Nederland onderschat de ernst en omvang van risicogroepen bij luchtweginfecties in het griepseizoen. Niet alleen ouderen (60+) en personen met bekende luchtweg- of longproblemen, maar ook mensen met chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes of obesitas lopen een aanzienlijk risico. Opvallend is dat bijna de helft niet weet dat deze risicogroepen een verhoogd sterfterisico lopen bij luchtweginfecties. Het merendeel van de kwetsbare mensen toont echter wel de bereidheid om zich te laten vaccineren, met bijna 80 procent van de 70-plussers die aangeven dit najaar een griepprik of coronaprik te willen halen. Dit blijkt uit de bevindingen van de Nationale Winterfit Peiling, waaraan vorige maand 5600 Nederlanders deelnamen.

Het belang van preventie

Ted van Essen benadrukt het belang van preventie: "In Nederland zijn 7 miljoen mensen vatbaar voor ernstige ziekte door corona of influenza in het griepseizoen. Door vaccinatie tegen griep en corona kunnen we veel leed voorkomen. Bij klachten is testen essentieel, samen met passende maatregelen om jezelf en anderen te beschermen."

De peiling toont aan dat de meerderheid leefstijladvies en vaccinatie als effectieve maatregelen beschouwt om kwetsbare groepen te beschermen. Twee derde van de respondenten is bereid zich te testen bij griep- of corona gerelateerde klachten. Echter, slechts een derde is bereid zich te testen bij bezoek aan kwetsbare ouderen of grootouders.

"Zowel persoonlijke bescherming als die van onze dierbaren is cruciaal," aldus Van Essen. "We herinneren ons de coronamaatregelen nog goed, en deze kunnen ons helpen 'winterfit' te blijven."
Met de naderende winter stijgt het risico voor mensen met een kwetsbare gezondheid en ouderen om ernstig ziek te worden door luchtwegvirussen, wat vaak leidt tot een corona- of griepgolf in het nieuwe jaar. In de winter zijn we meer binnen, hebben we nauwer contact en ventileren we onze huizen minder, waardoor luchtwegvirussen sneller overgedragen worden.

Gezond verstand gebruiken

De Nederlandse Influenza Stichting streeft ernaar om zo veel mogelijk ziekenhuisopname en sterfte te voorkomen door de bevordering van een gezonde leefstijl en vaccinatie van kwetsbare groepen en ouderen tegen griep en COVID-19. Volgens Van Essen en experts kunnen we het aantal Nederlanders die in het ziekenhuis belanden ten gevolge van een luchtweginfectie verlagen door gezond verstand te blijven gebruiken, vergelijkbaar met de aanpak tijdens de coronapandemie. "We mogen het ook niet onderschatten, want een ernstige influenza- of corona infectie kan langdurige klachten veroorzaken en mensen wekenlang uit de roulatie halen," aldus van Essen.

De belangrijkste uitkomsten van de Nationale Winterfit Peiling zijn te vinden in deze infographic.

 

De Nationale Winterfit Peiling is geïnitieerd door dr. Ted van Essen, voormalig huisarts en voorzitter van de Nederlandse Influenza Stichting, en kreeg steun van Nierpatiënten Vereniging Nederland, het Longfonds, KBO-PCOB en Long Alliantie Nederland.

Auteur