Hoortoestel niet altijd vergoed

Getty Images

Mijn gehoorapparaat is vernieuwd. Na de vergoeding van de basisverzekering bleef er nog 432 euro over. Die bleek gedekt te zijn door mijn aanvullende verzekering. Mag ik de premie van de aanvullende verzekering nu aftrekken van de belasting?

Mede door de reclame heeft het gehoorapparaat in Nederland een grote vlucht genomen. Jaarlijks krijgen meer dan 200 000 mensen een hoortoestel aangemeten. Dat kost de zorgverzekeringen vanuit de basispolis zeker 200 miljoen euro.  Om de kosten toch wat meer in de hand te houden geldt er een eigen bijdrage van 25 procent.


Sommige mensen verzekeren ook dat stuk ‘eigen bijdrage’ in een aanvullende polis. Als u denkt binnen niet al te lange tijd aan een hoorapparaat toe te zijn, is het belangrijk daar de aanvullende verzekering op na te kijken, omdat lang niet alle aanvullende verzekeringen deze eigen bijdrage in de voorwaarden opnemen. U heeft zo’n aanvullende polis, waardoor u niets voor uw hoortoestel hoeft te betalen. Maar de premie van uw zorgverzekeringen zijn niet aftrekbaar. Niet alleen in uw geval, maar ze zijn nooit aftrekbaar.


Mensen die geen aanvullende polis hebben met deze dekking,  moeten de eigen bijdrage dus zelf betalen.  Ook die is niet aftrekbaar van de belasting. Maar het kan zijn dat mensen een duurder gehoorapparaat kopen dan de basisverzekering voorschrijft, bijvoorbeeld omdat het beter zit of werkt.  Dan geldt er niet alleen een eigen bijdrage van 25% over het duurdere toestel, maar blijft er ook nog een bedrag over omdat het apparaat duurder was dan de vergoeding van de verzekering. Deze meerkosten zijn wel aftrekbaar bij hulpmiddelen. De audicien weet doorgaans hoe dit werkt.


Het is verstandig om bij het testen van verschillende hoortoestellen steeds  te vragen of ze binnen uw verzekering vallen. Als u kiest voor een categorie die de basisverzekering niet vergoedt, moet u het hele bedrag zelf betalen.

Meestal is er sprake van  5 categorieën, waarbij u voor categorie 1 t/ m 3 een vergoeding krijgt, bij categorie 4 moet u een verwijzing hebben van audiologisch centrum en de (dure) hoortoestellen die in categorie 5 vallen vaak helemaal buiten een vergoeding en moet u dan volledig zelf betalen.

Het bedrag dat u volledig zelf betaalt is dan wel in z’n geheel aftrekbaar voor de belasting. Volgens de Consumentenbond zijn dure apparaten zijn niet perse beter dan de toestellen die in uw verzekering passen.

Auteur 
  • Jaap Roelants