Langs bij de audicien

Wat gebeurt er tijdens een hoormeting?

Getty Images

Slechter horen ontstaat niet van de ene op de andere dag. Het gehoor wordt heel geleidelijk minder. Af en toe uw gehoor laten controleren bij een audicien is dus helemaal niet zo gek. Hoe een bezoek aan een audicien in zijn werk gaat leest u hier.

Audiciens testen uw gehoor op de vooral voor spraak belangrijke toonhoogten. Via een hoofdtelefoon laten zij u tonen horen in verschillende hoogten en sterkten. Wanneer u iets hoort geeft u een reactie. De resultaten worden vervolgens weergegeven in een zogenaamd toonaudiogram. Aan de hand hiervan kan de audicien u een professioneel advies geven. Een uitgebreide hoormeting duurt ongeveer 20 minuten.

Wat kost een hoormeting?

Een hoormeting is bijna altijd gratis en geheel vrijblijvend.

[ITEMADVERTORIAL]

Is er een keurmerk voor audiciens?

De Stichting Audicienregister (StAr) bewaakt de kwaliteit van de vakopleiding tot audicien en zorgt voor bij- en nascholing. Daarnaast stelt de Stichting de kwaliteitsmaatstaven vast voor de dienstverlening en de bedrijfsinrichting en controleert audiciens en audicienbedrijven hierop. Vraag dus altijd of uw audicien StAr-geregistreerd.

Vergoedt de zorgverzekeraar hoortoestellen?

Sinds 1 januari 2013 bepaalt de audicien aan de hand van een hoorprotocol voor welke categorie hoortoestellen u in aanmerking komt. Alleen voor hoorhulpmiddelen uit die categorie krijgt u een gedeeltelijke vergoeding van uw zorgverzekeraar. 

Wanneer moet ik mijn hoortoestellen afrekenen?

Bij uw audicien krijgt u uw hoortoestellen altijd 2 maanden gratis op proef. In die periode heeft u regelmatig contact met uw audicien om uw hoorzorg optimaal op uw behoefte af te stemmen. Bent u na 2 maanden helemaal tevreden over uw hoortoestellen, dan bevestigt u dit door het tekenen van een ‘tevredenheidsverklaring’. Daarna volgt het moment van betaling

Auteur