Alles over de huisdierenverzekering: een polis voor Fikkie en Minoes

Hond
Getty Images

Een bezoek aan de dierenarts kan behoorlijk in de papieren lopen. Hoge kosten kun je voorkomen met een huisdierenverzekering, maar wat kost dat en wat staat er in de kleine lettertjes?

Een polis

De meeste Nederlanders met een hond of kat ­betalen de rekening van de dieren­arts zelf. Slechts 4 tot 5 procent van de honden en katten loopt verzekerd rond. Er is voor zo’n polis keuze tussen vier grotere huis­dierenverzekeraars: Ohra, Petplan, Hema (Achmea) en Aegon. Een vijfde verzekeraar, InShared van Achmea, is bezig de verzekering ingrijpend te veranderen. Die nemen we daarom niet mee in deze vergelijking.

Rekening declareren

Huisdierenverzekeringen vergoeden de dierenartsrekening achteraf. De verzekerde betaalt de rekening eerst zelf en declareert deze daarna bij de verzekeraar. Een deel van de kosten is altijd voor eigen rekening. Daarnaast hanteren alle verzekeringen een maximum vergoeding per jaar en zijn er uitsluitingen. Ook hanteren de verzekeraars een maximum leeftijd voor het huisdier. Hema en Aegon verzekeren dieren tot 5 jaar. Bij Ohra is dat 7 jaar. En bij Petplan 7 jaar voor een hond en 11 jaar voor een kat.

Maximale vergoedingen

Alle vier verzekeraars geven maximale ­vergoedingen per jaar. Bij Ohra en Petplan kunt u kiezen uit verschillende bedragen. Bij Ohra is de ­vergoeding maximaal €3000, €4000 of €6000 per jaar. Bij ­Petplan is er de keuze ­tussen €3000, €4000 of €5000 per jaar. Daarnaast heeft Petplan een verzekering die alleen ­ongevallen dekt, met een maximum vergoeding van €2000. Bij Hema ­(maximale ­vergoeding €3000 per jaar) en bij Aegon (€2500) is er geen keuze.

Naast de standaardpolis zijn bij de verzekeraars ook extra modules af te sluiten. Bijvoorbeeld voor vaccinaties, gebit, sterilisatie of castratie, chemo- of ­fysiotherapie. Ook voor crematie kan een aanvullende polis worden afgesloten. Dit soort extra’s maken de verzekering wel fors duurder. Wie kiest voor alle extra’s is per jaar snel het dubbele aan premie kwijt. En ook voor deze modules geldt bijna ­altijd een maximale vergoeding.

Vanwege die maximale vergoedingen is een verzekering geen ­vrijbrief voor onbegrensde medische handelingen door de dierenarts. Sterker nog: voor een dure ingreep heeft de verzekerde ­toestemming nodig voordat de dierenarts aan de slag kan (behalve, sinds dit jaar, bij Ohra).

Maar wat is ‘duur’? Bij Petplan en Aegon geldt een behandeling vanaf €750 als duur, bij Hema vanaf €1000. Bij een spoedbehandeling is het vaak niet mogelijk om vooraf toestemming te vragen. In dat geval moet de verzekerde zo snel mogelijk contact opnemen met de verzekering.

Eigen bijdrage

Bij alle verzekeraars moet het baasje een deel van de rekening in de basisverzekering altijd zelf ­betalen, vaak rond de 20 procent; bij Hema iets minder, bij ­Aegon iets meer.

Petplan hanteert een ingewikkelder systeem van eigen bijdragen, waarbij het ­percentage afhankelijk is van het gekozen pakket. In het basis­pakket met een ­maximum vergoeding van €3000 zijn ­medische kosten bij een ongeval, medicijnen en ­hulpmiddelen voor 80 procent gedekt. Andere kosten (zoals voor een consult, gewrichts­behandeling of ­gedragstherapie) zijn voor 50 procent gedekt. Sommige kosten zijn niet gedekt, zoals gebits­reiniging, een bloedtrans­fusie en de dieren­ambulance. In het duurste pakket van Petplan (maximale vergoeding €5000 per jaar) geldt voor alle ­kosten een dekking van 80 procent en een eigen bijdrage van 20 procent.

Naast de eigen bijdrage rekent de basisverzekering ook een ­eigen risico van enkele tientjes per verzekeringsjaar (Ohra) of per ­declaratie (Hema en Aegon). Bij die laatste twee is het mogelijk de declaraties een jaar op te sparen en één keer per jaar te declareren. Bij Petplan kunnen verzekerden een hoger eigen risico nemen van respectievelijk €100 en €250 in ruil voor een korting van 15 of 25 procent op de premie.

Vaccinaties en controles

Alle vier verzekeraars verplichten het baasje goed voor het huisdier te zorgen. Dit betekent onder andere dat ­vaccinaties en een jaarlijkse controle verplicht zijn en dat het huisdier een chip heeft. Deze kosten moet het baasje zelf betalen; ze worden niet gedekt door de huis­dierenverzekeringen. Verzekerden kunnen bij Ohra en Hema voor vaccinaties wel een aanvullende module afsluiten en bij Hema dekt deze ook de jaarlijkse controle. Ohra, Petplan en Hema vergoeden wel de identificatiechip, maar niet het bijbehorende consult van de dierenarts.

Onvoorziene gebeurtenis

Zoals bij iedere schadeverzekering geldt ook voor de huisdieren­verzekering dat deze de kosten dekt van een onvoorziene en plotselinge gebeurtenis, in dit ­geval medische kosten bij ziekte of een ongeval. Een huisdier dat al ziek is, valt dus niet te verzekeren aangezien de medische kosten niet onvoorzien zijn. Huisdierenverzekeraars hanteren hiervoor een wachttijd van ongeveer een maand. Dit betekent dat ziekte­kosten in de eerste maand niet worden vergoed. Bij een ongeval is er wél dekking vanaf de eerste verzekerde dag.

Bij honden en katten is het soms de vraag wanneer een ziekte ‘onvoorzien’ is. Sommige ­rassen staan erom bekend dat ze aangeboren aandoeningen kunnen hebben die zich pas na enige tijd kunnen openbaren. Is zo’n aangeboren klacht onvoorzien en dus gedekt door de huisdierenverzekering, of zijn de klachten te ­verwachten?

Bij Ohra zijn deze aandoeningen gedekt, tenzij de klachten zijn ontstaan voordat de verzekering is afgesloten. Petplan hanteert hetzelfde beleid bij heup- en ­elleboogproblemen, maar bij erfelijke aandoeningen aan de luchtwegen bij kortsnuitige dieren (zoals bulldogs) is er geen dekking. Hema geeft geen dekking voor aangeboren aandoeningen en Aegon heeft uitsluitingen voor ­bepaalde rassen.

Alternatieve geneeswijzen

Acupunctuur en ­homeopathie voor hond en kat zijn bij Ohra opgenomen in een aanvullende module, op voorwaarde dat de behandelend dierenarts is aangesloten bij een gespecialiseerde beroepsvereniging. Er geldt een maximum vergoeding en de hoogte hangt af van het gekozen pakket. Bij Petplan zitten acupunctuur en ­homeopathie in de basisverzekering. De hoogte van de vergoeding (50, 75 of 80 procent) hangt af van het gekozen pakket en de dierenarts moet aangesloten zijn bij een gespecialiseerde beroepsvereniging. Hema vergoedt wel homeopathie, maar geen ­acupunctuur. Aegon vergoedt geen alternatieve geneeswijzen.

Polis
Plus Magazine

Hoge en lage premies

De hoogte van de premie hangt vanzelfsprekend af van de gekozen dekking. Om een indicatie te geven: wie een jonge hond wil verzekeren met een maximum verzekerd bedrag van €3000 per jaar, moet rekenen op een premie van zo’n €300 per jaar, plus ongeveer 20 procent eigen bijdrage en de kosten voor de jaarlijkse controle en vaccinaties. Voor een uitgebreidere verzekering (inclusief aanvullende modules en crematie-verzekering) kan dat twee tot drie keer zoveel zijn.

Katten zijn voordeliger. Een verzekering met een maximum verzekerd bedrag van €3000 per jaar kost meestal minder dan €200 per jaar, plus de eigen bijdrage van 20 ­procent en de jaarlijkse controle en ­vaccinaties. Met een hoger maximum ­verzekerd bedrag en extra modules kan de premie ­oplopen tot ongeveer €500 per jaar, plus de eigen bijdrage. De bedragen zijn hoger als de hond of kat ouder is.

Een exacte vergelijking maken van de premies van de vier verzekeraars is onmogelijk. De premies verschillen per ras, waarbij grote ­rassen vaak duurder zijn dan kleine. Ook is het verzekeren van sommige rassen, zoals boxers en bulldogs, duurder dan andere ­rassen. Een ander punt dat vergelijken lastig maakt, is dat de verzekeraars eenmaal per jaar de ­premie kunnen verhogen vanwege ­ver­oudering van het huisdier. Dit komt boven­op een eventuele verhoging vanwege de inflatie. ­Hoeveel de extra premieverhoging bedraagt, hangt af van het ras en de ­leeftijd van het dier. Het is dus niet te voorspellen hoe hoog de premie na bijvoorbeeld vijf jaar zal zijn.

Aan de andere kant: zonder ­verzekering loop je als baasje het risico om bij ziekte of ongeval zelf een dierenarts­rekening van ­enkele duizenden euro’s te ­moeten ­betalen. Dat kan een reden zijn om toch een huisdierenverzekering af te ­sluiten.

Auteur