Dure vissen toch verzekerd

Vissen
Getty Images

Als door een blikseminslag de waterpompen in een tuinvijver uitvallen, waardoor kostbare vissen sterven, dan zijn deze vissen gewoon verzekerd op de inboedelverzekering.

Dat blijkt uit een bindende uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid. Een verzekerde heeft in haar tuin een vijver. Door een blikseminslag zijn op een gegeven moment de waterpompen in de vijver uitgevallen. De waterkwaliteit ging daardoor zo sterk achteruit dat de vissen in de vijver zijn overleden. De totale schade bedraagt 34.220 euro. De verzekering vergoedt de schade aan de waterpompen, maar weigert de gestorven vissen te vergoeden.

De vrouw vindt dat de vissen tot haar inboedel behoren. Nergens staat in de voorwaarden dat roerende zaken geen dieren zijn. Huisdieren worden ook niet uitgesloten. Op het moment dat zij de schade heeft gemeld, heeft de verzekeraar ook niet gezegd dat er geen dekking is voor de vissen.

Volgens de verzekeraar zijn vissen geen roerende zaken, want in het Burgerlijk Wetboek staat dat dieren geen zaken zijn. De verzekerde had dat moeten beseffen. Volgens normaal spraakgebruik zijn huisdieren ook geen inboedel. De verzekeraar weigert daarom de schade te vergoeden.

Huisdieren

De Geschillencommissie is het met de verzekerde eens. In de verzekeringsvoorwaarden staat 'inboedel' gedefinieerd als 'alle roerende zaken die bedoeld zijn voor de particuliere huishouding van u en uw gezin'. Volgens de Commissie zijn huisdieren in beginsel onderdeel van de particuliere huishouding.

De vissen zijn huisdieren en zijn dus gedekt onder de inboedelverzekering. Bovendien staat in een ander artikel van de verzekeringsvoorwaarden dat 'vee' niet onder de inboedel valt. Over andere dieren wordt niets gezegd. De verzekerde mocht er dus vanuit gaan dat de vissen onder de dekking vallen. De verzekeraar moet de schade van 34.200 euro daarom betalen.

Auteur 
Bron 
  • Kifid uitspraak