65-plusser hoogste risico op woninginbraak

De dalende trend in het aantal woninginbraken is het minst sterk onder senioren. Van alle leeftijdscategorieën hebben 65-plussers te maken met de minst sterke daling. Hierdoor zijn zij naar verhouding nu het vaakst slachtoffer van een woninginbraak.

Dit blijkt uit een analyse van thuiszorgorganisatie Zuster Jansen, op basis van de meest recente cijfers uit de Veiligheidsmonitor van het CBS.

Van minste naar meeste risico in 5 jaar tijd

In 2012 werd bij 65-plussers - naar verhouding - nog het minst vaak ingebroken. Destijds werd ongeveer 1% van mensen uit deze leeftijdscategorie getroffen door een woninginbraak. Vijf jaar later was dit percentage licht gedaald, naar 0,9%. In andere leeftijdscategorieën was de daling echter aanzienlijk groter, waardoor zij de oudste leeftijdsgroep massaal passeerden. Hoewel het risico voor 65-plus dus wel is afgenomen, zijn zij nu de groep geworden die relatief het meeste risico loopt.

Bron: www.zusterjansen.nl