Bos: Meer en betere zorg voor zelfstandig wonende ouderen

Getty Images

Steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig. Maar hun ‘thuis’ schiet op veel fronten tekort.

Dat blijkt uit het door Wouter Bos opgestelde rapport Oud en zelfstandig in 2030, een reisadvies.

Door het verdwijnen van het bejaarden- en verzorgingshuis is de groei van thuiswonende ouderen enorm. In 1980 woonde 37 procent van de 80-plussers zelfstandig. Nu is dat 89 procent. Wie nu te goed is voor het ‘verpleeghuis’, kan nergens anders meer terecht.
Deze sterke groei van het aantal zelfstandig wonende ouderen is een enorme maatschappelijke opgave. In 2030 zullen er ruim twee miljoen 75-plussers zijn, 600 duizend meer dan nu.

Aanbevelingen

Onder leiding van Wouter Bos heeft de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen,  35 aanbevelingen gedaan aan verantwoordelijke minister Hugo de Jonge. Het belangrijkste advies: zelfstandig wonen moet op veel manieren beter ondersteund worden door de overheid. Eventueel samen met andere partijen, zoals zorgverleners en woningcorporaties.

Begin op tijd

Ouderen moeten op tijd na gaan nadenken over aanpassing van hun woning of over een andere, geschiktere woning. Dat is geen nieuwe boodschap.
Maar ook daar knelt te schoen, want vindt maar eens een geschikte woning. Drie jaar geleden deed Plus Magazine onderzoek naar de beschikbare huurwoningen voor ouderen. Daaruit bleek dat slechts 7 procent aan de voorwaarden voldeed. De afgelopen jaren zijn daar nauwelijks woningen bijgekomen, terwijl het aantal ouderen gestaag groeit.

Meer investeren

Wat de commissie betreft moet er meer geïnvesteerd worden in nieuwe, passende woonvormen. Het beleid is er nu te veel op gericht om in het huidige huis oud te worden, terwijl die huizen op latere leeftijd niet meer geschikt zijn voor ouderen. Bovendien is er daardoor een lappendeken aan instanties die ouderen hulp bieden, maar die niet goed met elkaar samenwerken.

De commissie vat de 35 aanbevelingen in het rapport Oud en zelfstandig in 2030, een reisadvies samen met vier letters REIS:
Regie: vergroot de mogelijkheden voor ouderen om zelf regie te voeren.
Eenvoud: vereenvoudig de ondersteuning en zorg voor ouderen, zowel voor de ouderen zelf als voor de professionals.
Integrale benadering: bevorder een integrale kijk op de behoefte aan ondersteuning en zorg.
Samenwerking: bevorder de samenwerking in de zorg voor ouderen.

Auteur