Eigen woning, opname verzorgingshuis en eigen bijdrage

Moeder dochter ouder verzorgingshuis
Getty Images

Binnenkort gaat onze moeder naar een verzorgingshuis. Zij heeft op dit moment nog een eigen huis zonder hypotheek. Hoe moeten we rekening houden met haar huidige woning voor de fiscus (inkomstenbelasting) en voor het CAK (eigen bijdrage)?  

Antwoord:
Ik begrijp uit uw vraag dat uw moeder geen partner (meer) heeft. Daar ga ik bij de beantwoording dan ook van uit. 

Het is vervolgens van belang om twee situaties te onderscheiden. 

De eerste is de situatie dat de woning leeg blijft, uw moeder de woning aanhoudt en dus niet te koop zet, omdat zij bijvoorbeeld verwacht daar ooit weer terug te keren. Gevolg daarvan is dat de woning nog twee jaar aangemerkt wordt als een eigen woning (een box 1 woning). De woning is daardoor voor de Belastingdienst nog geen vermogen voor box 3 en voor het CAK nog geen vermogen dat meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage. Als de woning na twee jaar nog steeds leeg staat, komt deze in box 3 terecht. Vanaf de eerstvolgende peildatum (1 januari van het jaar daaropvolgend) is dit voor de Belastingdienst vermogen dat in box 3 moet worden opgegeven. Het CAK gaat voor haar berekening echter uit van de situatie van twee jaar terug. Daardoor duurt het nog eens twee jaar voordat de woning meetelt voor de eigen bijdrage zorg.

Stel: uw moeder verhuist in januari 2023 en de woning blijft leeg en staat niet te koop. In januari 2025 wordt de woning box 3 vermogen die vanaf 2026 (peildatum 1 januari 2026) in de aangifte Inkomstenbelasting als vermogen moet worden opgegeven. Vanaf 2028 telt de woning mee voor de berekening van de eigen bijdrage zorg. 

Daarnaast is er ook nog de situatie dat de woning van uw moeder na haar verhuizing verkocht gaat worden. Zolang de woning leeg te koop staat, blijft deze nog drie jaar box 1 vermogen. Ervan uitgaande dat de woning gedurende deze drie jaar niet verkocht wordt, kunt u dus een jaar optellen bij het hierboven geschetste voorbeeld. 
Wordt de woning op enig moment verkocht dan is de verkoopopbrengst vanaf 1 januari daaropvolgend vermogen voor box 3 en duurt het ook dan weer nog twee jaar voordat dit gevolgen heeft voor de eigen bijdrage zorg.
 

mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.
 

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud
Auteur