Veranderingen in de WMO

Vanaf 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hierdoor kunnen ontvangers van een Wmo-voorziening tijdelijk meer rekeningen in één maand krijgen, namelijk de laatste rekeningen over 2019 en de eerste over 2020. Het is mogelijk om de rekeningen in delen te betalen.

Dat meldt het CAK, de instantie die de eigen bijdrage int. In 2019 werd de eigen bijdrage per vier weken berekend en kwam de rekening enkele weken na het ontvangen van de hulp. In 2020 wordt de eigen bijdrage per maand berekend en komt de rekening in de maand dat de hulp wordt ontvangen.

Eerder heeft het CAK al bekend gemaakt dat de eigen bijdrage in 2020 maximaal negentien euro per maand is. Gemeenten mogen een lagere eigen bijdrage vragen. Het inkomen of spaargeld speelt geen rol bij de eigen bijdrage. De eigen bijdrage van 19 euro geldt voor de meeste hulp en ondersteuning die de gemeente aanbiedt. In een enkel geval vraagt de gemeente nog een aparte bijdrage in de kosten.

AOW-leeftijd

Ontvangers van Wmo-voorzieningen die zijn getrouwd of een partner hebben, betalen geen eigen bijdrage als één van de partners nog geen AOW heeft. Pas zodra beide partners de AOW-leeftijd bereiken gaan ze de eigen bijdrage betalen. Wie een eigen bijdrage voor de Wlz (Wet langdurige zorg) betaalt, hoeft ook geen eigen bijdrage Wmo te betalen.

Bron(nen):