Nieuwe hypotheekaanbieders winnen aan populariteit

Steeds meer mensen sluiten een hypotheek bij een onbekende aanbieder, in plaats van een traditionele bank. Waarom zijn deze nieuwkomers populair?

Tiental nieuwe geldverstrekkers gestart

Sinds 2014 zijn een tiental nieuwe geldverstrekkers gestart met het aanbieden van hypotheken. De laatste twee nieuwkomers zijn Colibri en Jungo. Beide richten zich op een heel specifieke doelgroep:

●    Colibri biedt hypotheken speciaal voor starters op de woningmarkt.
●    Jungo komt met een crowdfund-hypotheek waarbij een deel kan worden gefinancierd door particuliere investeerder.

Ondanks dat deze hypotheken maar voor een kleine doelgroep interessant zijn, zorgen Colibri en Jungo voor een ruimer hypotheekaanbod en innovatie. En nog belangrijker, samen met de andere nieuwkomers op de hypotheekmarkt bieden ze tegenwicht aan de traditionele banken.

Een hypotheek van pensioengeld

De nieuwe hypotheekaanbieders zijn bijna allemaal zogenaamde regiepartijen. Via een regiepartij kunnen institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen) investeren in de Nederlandse hypotheekmarkt. Daar vinden ze een hoog rendement bij een beperkt risico.

Munt Hypotheken was de eerste nieuwe geldverstrekker volledig gefinancierd met pensioengeld. Later volgden onder andere Attens, IQwoon, Merius, Tellius, Tulp en Venn. Voor veel mensen misschien onbekende namen. Toch bieden ze regelmatig een interessante rente, met name voor de lange rentevastperiodes, zoals 20 jaar vast.

Ook wat betreft de voorwaarde zijn deze nieuwkomers vaak concurrerend. Zo introduceerde Munt als eerste ‘onbeperkt aflossen uit eigen middelen’ en ‘automatische renteverlaging bij aflossen’. Deze ruime voorwaarden zijn inmiddels door veel geldverstrekkers overgenomen.

Traditionele banken hebben het nakijken

Nederlanders weten deze onbekende geldverstrekkers steeds meer te vinden. Het afgelopen kwartaal waren NIBC en bijBouwe de snelst groeiende geldverstrekkers. Het gezamenlijke marktaandeel van de regiepartijen is momenteel 18%. Daarmee is het de tweede grootste categorie geldverstrekkers.

De regiepartijen pakken vooral marktaandeel van de traditionele banken. Werd in 2013 nog 7 van de 10 hypotheken gesloten bij een grootbank (Rabobank, ING of ABN AMRO), nu is dit nog maar de helft. Banken kregen de afgelopen jaren te maken met strengere kapitaaleisen, wat hun concurrentiepositie heeft verzwakt.   

Misschien wel tekenend voor deze verschuiving, is de introductie van Vista. Met dit nieuwe label heeft rabobank nu een eigen regiepartij in de markt gezet.

De consument is de winnaar

De consument is uiteindelijk de winnaar. Zij hebben meer keuze voor aankoop of oversluiten. Ook daalde sinds de komst van de regiepartijen de marge op de hypotheekrente.

Er zitten echter ook nadelen aan deze ontwikkeling. De kans bestaat dat, als bijvoorbeeld het investeringsgeld op is, de regiepartij zich weer van de markt terugtrekt. Bij verlengen van de hypotheek of verhuizen is het hypotheekaanbod dan mogelijk niet meer marktconform.

Is een regiepartij interessant voor u? Start vrijblijvend een hypotheekvergelijking.