Gelekte plannen voor de zorg - wat betekenen ze voor u?

Getty Images

Wat zijn de plannen in de zorg, voor de komende vier jaar? Dat wordt momenteel afgesproken tussen de overheid en 17 zorgorganisaties. Het concept dat hiervoor op tafel ligt (het concept Integraal Zorgakkoord), is uitgelekt. Wat staat erin, en wat betekent dat voor senioren?

Minder groei zorgkosten

Een van de opdrachten voor het akkoord was om de groei van de zorguitgaven te remmen met 1,3 miljard euro. Zelfs met deze rem stijgen de zorgkosten alsnog, dus een echte ‘bezuiniging’ is het niet. Maar het zorgt er wel voor dat de zorgpremies minder hard stijgen.

Minder budget voor huisarts en wijkverpleegkundige

De Volkskrant meldde op de voorpagina: de wijkverpleging krijgt de komende vier jaar 600 miljoen euro minder, op een budget van 3,8 miljard. De huisarts krijgt 80 miljoen euro minder. Voor de duidelijkheid: het gaat om niet om de huidige inkomens van huisartsen en verpleegkundigen. Deze bedragen liggen 'op de plank' en kunnen we beter aan iets anders besteden, volgens het ministerie. Maar het is opmerkelijk dat juist huisartsen en wijkverpleegkundige bij voorbaat deze bedragen niet meer krijgen, terwijl bij hen de werkdruk zo hoog is. Ook omdat zij juist een belangrijke taak hebben: zorgen dat mensen langer thuis kunnen wonen en minder vaak naar het (dure) ziekenhuis hoeven. Het is de reden dat niet alleen de huisartsen en verpleegkundigen, maar ook de Seniorencoalitie (ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM) kritisch is op het plan.

Aankloppen bij de regio voor zorg

In het akkoord staat verder het plan om Nederland op te delen in 31 regio’s. Binnen die regio gaan alle zorgverleners in de eerste lijn (zoals de huisarts, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werk etc) beter samenwerken. Het is de bedoeling dat zorgverzekeraars en gemeenten bij deze samenwerkingen grote contracten sluiten. Het idee is dat zo voor iedereen die het nodig heeft, zorg in de buurt is, die vergoed wordt.

Vrije artsenkeuze kost voortaan meer geld

Op dit moment kan iedereen kiezen welke arts of zorgverlener hij wil. De verzekeraar is door de zorgverzekeringswet verplicht deze zorg voor een groot deel te vergoeden, ook met een goedkope budgetverzekering of naturaverzekering. In dit voorstel wordt hier een streep door gezet. Dit wordt het afschaffen van de ‘vrije artsenkeuze’ genoemd. Want feitelijk betekent het dat je meer (of alles) moet bijbetalen, als je een goedkope zorgverzekering hebt en je je eigen zorgverlener wil kiezen. Hoeveel je moet betalen is nog niet bekend. Alleen de restitutiepolis vergoedt alle kosten, welke zorgverlener je ook kiest, maar die heeft dan ook een hogere premie. Vooral onder psychologen en wijkverpleegkundigen zijn er zorgverleners die bewust geen contract sluiten met de zorgverzekeraar, zo liet Zembla zien in een uitzending.

Zorg via de computer

De eerstelijnszorg met huisartsen, wijkverpleging en een deel van de ggz en sociaal werkers, loopt over. De computer moet bij gaan springen, aldus het voorstel. Ook had minister Ernst Kuipers al gegevensuitwisseling en digitalisering op de agenda gezet voor dit akkoord. De computer zal dus een grotere rol krijgen in de zorg, al is nog niet bekend hoe dat eruit gaat zien.

Reizen naar een gespecialiseerd ziekenhuis

Voor veelvoorkomende ingrepen, zoals een staaroperatie of een nieuwe heup, kun je gewoon naar het ziekenhuis in de buurt. Maar voor ingewikkeldere zorg zoals een gespecialiseerde operatie bij prostaatkanker kun je beter naar een gespecialiseerd ziekenhuis, aldus het akkoord. Die ziekenhuizen moeten jaarlijks een minimum aantal van die specifieke patiënten behandelen, om hun kwaliteit op peil te houden. Dat was al zo, maar deze regels worden strenger.

Hulp bij gezonder leven

Alle patiënten krijgen vanaf 2025 een leefstijlprogramma aangeboden door hun zorgverlener. Wat en hoe is nog niet bekend.

Ambulance niet meer binnen 45 minuten in het ziekenhuis

Nu moeten ambulances aan de wet voldoen om binnen 45 minuten iemand in het ziekenhuis te kunnen brengen. Die eis staat op de helling in het akkoord. Dat kan overigens prima, volgens een advies door de Gezondheidsraad.

Hoe nu verder?

Het zorgakkoord zou worden gepresenteerd op Prinsjesdag op 20 september. Dan weten we dus welke plannen door gaan en welke niet.

Bronnen: Zorgvisie, Volkskrant Medisch Contact, Rijksoverheid, LHV, Financiële dagblad, Skipr

 

Auteur