Wat is zelfvertrouwen?

Tips om uw zelfvertrouwen te vergroten

Getty Images

Gebrek aan zelfvertrouwen is een veelvoorkomend probleem. Wat is zelfvertrouwen eigenlijk? Wat is de oorzaak van een gebrek aan zelfvertrouwen, maar vooral: wat kunt u zelf doen om meer zelfvertrouwen te krijgen?

Zelfvertrouwen is, zoals het woord al zegt, het vertrouwen dat u in uzelf heeft. Het is een realistische kijk op uw eigen kunnen; het vertrouwen dat u zelf taken en hindernissen aankunt.

In de positieve psychologie is de theorie dat zelfvertrouwen een balans is tussen vaardigheid en waardigheid. William James, een van de grondleggers van de moderne psychologie, zag zelfvertrouwen als de vaardigheid oms succes te behalen. Wanneer u door te oefenen bepaalde vaardigheden vergroot, vergroot dit ook uw zelfvertrouwen. U weet dan dat u iets goed kunt, u twijfelt hier niet over.

Waardigheid

Tegenwoordig wordt er ook steeds meer aandacht geschonken aan waardigheid. Want wat als het niet lukt om bepaalde vaardigheden te vergroten, of dat u hier geen complimenten over krijgt? Uw zelfvertrouwen kan dan zo weer verdwijnen.

Daarom is het belangrijk om ook aan uw waardigheid te werken. Dit betekent dat u uzelf waardevol vindt, ook al staat daar misschien geen prestatie tegenover. Kortom, uzelf accepteren zoals u bent is ook erg belangrijk bij het creëren van zelfvertrouwen.

Hoe ontstaat een gebrek aan zelfvertrouwen?

Zelfvertrouwen ontwikkelt zich in de kinderjaren. Naast iemands persoonlijkheid is de sociale omgeving erg belangrijk bij de ontwikkeling van zelfvertrouwen. Wanneer u bijvoorbeeld erg beschermd opgevoed bent, kan het zijn dat u niet geleerd heeft om een eigen mening te vormen en zelf dingen te ondernemen.

Als u ouder wordt, kan dit zich uiten in uw gedrag. U durft weinig initiatief te nemen of iets niet te zeggen, omdat u bang bent dat een ander vindt dat u iets stoms zegt. Hierdoor behaalt u geen successen en krijgt u geen bevestiging dat u iets heus wel kan. Uw zelfvertrouwen neemt nog meer af en dit resulteert in nog minder positieve ervaringen. U komt in een negatieve spiraal terecht.

Hetzelfde kan ontstaan wanneer mensen in uw omgeving kritiek hebben geleverd op uw gedrag of prestaties, of wanneer u bent gepest. Ook dit zijn oorzaken waardoor u aan zichzelf kunt gaan twijfelen en dingen uit de weg kunt gaan, waardoor uw zelfvertrouwen afneemt of zich niet genoeg ontwikkelt.

Tips voor meer zelfvertrouwen

Wanneer u een gebrek aan zelfvertrouwen heeft, kunt u dit niet zomaar in een uurtje veranderen. U moet actief aan de slag. Met de onderstaande tips kunt u de komende tijd concrete stappen zetten om uw zelfvertrouwen te vergroten.

1. Wees u bewust van uw gedachten

De reden van uw onzekerheid in een situatie is dat u er bepaalde gedachten op nahoudt. Wat uw gedachte is bij een situatie, maakt hoe u zich voelt. Het is belangrijk om u hiervan bewust te zijn en deze gedachten te leren herkennen, zodat u ze kunt veranderen. Dus oefen daarmee. Bedenk de komende tijd iedere dag een situatie waarin uw zelfvertrouwen u in de steek liet:

  1. Wat was de situatie, wat gebeurde er? (Gebeurtenis)
  2. Wat deed u? (Gedrag)
  3. Wat voelde u toen? (Gevoel)
  4. Wat dacht u? (Gedachte)
Bron 
  • Fonds Psychische Gezondheid