Alimentatie: netto of bruto bedrag?

Mijn zoon gaat scheiden. Ze zijn op dit moment bezig met een advocaat-mediator. Op zich gaat alles in goede harmonie, zelfs de hoogte van de alimentatie lijkt geen probleem. Maar nu begrijp ik dat ze een netto bedrag willen afspreken; samen hebben ze bedacht dat zijn ex (onze bijna-ex-schoondochter) €850 per maand netto nodig heeft en ze willen dit ook zo opnemen in het echtscheidingsconvenant. Ik heb altijd begrepen dat dit een brutobedrag moet zijn. Kunt u mij uitleggen hoe dit precies zit?

Voor de berekening van de partneralimentatie wordt onder meer gekeken naar draagkracht en de behoefte van de (ex)partners. Wanneer het over een partneralimentatie gaat dan rekent men in brutobedragen. De partneralimentatie is namelijk aftrekbaar bij de betaler en belastbaar bij de ontvanger.

Daarom is het enigszins vreemd en in elk geval niet handig dat hier over een netto bedrag wordt gesproken. Het is op deze manier namelijk niet duidelijk wat hier precies onder wordt verstaan; gaat het om een netto bedrag voor de alimentatiegerechtigde of voor de alimentatiebetaler? Als uitgegaan wordt van een nettobedrag en de betaler zet dit om in een brutobedrag dan zal de ontvanger (uitgaande van het feit dat de betaler meer inkomen heeft en in een hoger belastingtarief zit) netto meer overhouden van het  aanvankelijk afgesproken nettobedrag. Voor uw zoon geldt hierdoor dat hij zich eerst moet afvragen of hij dit belastingvoordeel gunt aan zijn a.s. ex-echtgenoot. Het kan bijvoorbeeld zo maar zijn dat hij hier ook in wil delen.

Samenvattend
Het is belangrijk om af te spreken wat uw zoon als alimentatieplichtige/betaler bruto moet overmaken. Normaal gesproken rekent men/de advocaat dit tijdens de onderhandelingen door naar de nettolast bij de betaler en het netto-inkomen van de ontvanger.

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in m.n. de belastingadvieswereld (sinds 1987). Ook was zij een aantal jaren  werkzaam bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening waar zij lesmateriaal schreef  en ontwikkelde voor o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiële planners op juridisch en fiscaal gebied. Sinds enige tijd is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).