Stellen sneller uit elkaar bij groter leeftijdsverschil

Van de koppels met een leeftijdsverschil van maximaal twee jaar die in 2003 samen gingen wonen, was na twaalf jaar 25 procent uit elkaar. Het risico op een scheiding is bij een leeftijdsverschil van vijf tot tien jaar 30 procent. Relaties waarin een vrouw ouder is, blijken minder stabiel.

Hetzelfde geldt voor stellen die al op jonge leeftijd gaan samenwonen. Als de vrouw bij het begin van de samenwoonrelatie 18 tot 20 jaar was, was bijna de helft (49 procent) na twaalf jaar uit elkaar.

“We hebben geen specifiek onderzoek gedaan, maar we weten uit eerder onderzoek dat veel mensen uit elkaar gaan omdat ze tot de conclusie komen dat ze toch te verschillend zijn of te verschillend zijn geworden”, zegt Tanja van Traag van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Opleiding

Ook onderzocht het CBS de invloed van opleidingsniveau op stabiliteit van relaties. Daaruit blijkt dat stellen waarin beide partners lager opgeleid zijn, vaker uit elkaar gaan (31 procent na twaalf jaar). “Dat verband houdt stand als we rekening houden met inkomen, de woonsituatie en een eventuele migratieachtergrond”, zegt van Traag.

Van de in 2003 gevormde stellen waarvan beide partners een hbo- of universitair diploma hadden was na twaalf jaar 19 procent uit elkaar. Het verschil met stellen met twee lager opgeleide partners is groot. Een mogelijke verklaring, legt Traag uit, is dat hoger opgeleide mensen sneller ondersteuning zoeken wanneer er relatieproblemen ontstaat.

Vijftien jaar geleden werd nog geconstateerd dat juist hoger geschoolden sneller uit elkaar gaan.

Scheidingsrisico

Niet alleen de leeftijd is de reden van onstabiliteit in relaties. Ongetrouwde stellen en stellen zonder kinderen gaan vaker uit elkaar. Dit geldt ook voor relaties waarin er kinderen zijn uit een eerdere relatie, bij gemengde relaties, denk aan religie en als een stel een laag inkomen heeft.

Bron(nen):