Handig: het sociale media testament

Niet iedereen heeft geregeld wat er met zijn profielen of accounts bij sociale media moet gebeuren na het overlijden. Uitvaartverzekering Nuvema maakte een handleiding.

Profielen en accounts na overlijden

Uit onderzoek van uitvaartverzekeraar Nuvema blijkt dat 65 procent van de internetgebruikers nog nooit heeft nagedacht wat er met de profielen en accounts op internet moet gebeuren na het overlijden. Iets meer dan twee jaar geleden toen dat percentage nog 3,5 procent hoger lag bleek uit hetzelfde onderzoek dat 88 procent zelfs niks vastgelegd heeft, de nabestaanden moeten het maar regelen. Doen ze dat niet dan kan dat tot onaangename ervaringen leiden zoals vriendschapsverzoeken na het overlijden of nog de hartelijke felicitaties op de verjaardag ver na de sterfdatum.

Testament

Uitvaartverzekeraar Nuvema heeft een sociale media testament ontwikkeld waarmee het de nabestaanden gemakkelijker wordt gemaakt. In dit testament kunt u dan aangeven wat er met de onlineprofielen moet gebeuren na het overlijden. Is er niets geregeld, dan heeft Nuvema een handleiding beschikbaar voor de achterblijvers. Met de handleiding kunnen de meeste profielen opgezegd worden en accounts opgeheven.

Facebook

Als een Facebook-gebruiker is overleden, zijn er drie mogelijkheden met het Facebook-profiel:
•    Verwijderen
•    Herdenkingsstatus geven
•    Gewoon laten bestaan
Wil je het profiel van de overleden persoon verwijderen of aanpassen? Dan moet je altijd een verzoek doen bij Facebook. Facebook geeft nooit inloggegevens of wachtwoorden aan nabestaanden om het account aan te passen of te deleten.

Twitter profiel aanpassen

Het account van een overleden Twitter-gebruiker kan door een familielid of ander bevoegd persoon worden gedeactiveerd. Hiervoor moet je de onderstaande informatie sturen naar Twitter;
•    De gebruikersnaam van de overleden twitteraar (bijvoorbeeld @gebruiker of twitter.com/gebruiker)
•    Kopie van de overlijdensakte
•    Kopie van het identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs, etc)
•    Een ondertekende verklaring met daarin uw eigen naam, emailadres, contact informatie, relatie met de overledene, en de gewenste actie (bijvoorbeeld; verwijderen account)
•    Een korte omschrijving om te bewijzen dat het betreffende account daadwerkelijk behoorde aan de overleden persoon. Dit is belangrijk wanneer de naam op de overlijdensakte niet overeenkomt met de naam in het account.  
•    Een verwijzing naar een online artikel of kopie van een krantenartikel kan optioneel worden toegevoegd.

Je kan bovenstaande informatie opsturen naar het Amerikaanse adres of faxnummer van Twitter;

Twitter, Inc.c/o: Trust & Safety
1355 Market St., Suite 900San Francisco, CA 94103Fax : 1-415-865-5405

Op basis van de aangeleverde informatie deactiveert Twitter het account en zorgt ervoor dat in het verleden geplaatste tweets worden verwijderd. Zo zijn deze openbare berichten niet meer zichtbaar voor anderen.Twitter zal in een reactie aangeven of er nog meer gegevens nodig zijn, om te verifiëren dat de betreffende gebruiker daadwerkelijk overleden is. Vervolgens wordt het account daadwerkelijk verwijderd. Twitter kan en mag geen toegang geven aan derden om in te loggen op een account van een overledene. Ook niet aan familieleden of andere nabestaanden.

Op www.nuvema.nl, vindt u nog meer tips voor onder meer LinkedIn en Pinterest.