Ouderen betalen minder spaarbelasting

Is het zo dat ouderen meer spaargeld mogen hebben, zonder dat ze er belasting over hoeven te betalen? Ik las laatst zoiets, maar weet niet zeker of het ook voor ons geldt. Weet u dat?

Ouderen met een laag inkomen mogen meer spaargeld hebben, dan degenen met een midden- of hoger inkomen, voordat de vermogensheffing van 1,2% verplicht wordt. De eerste inkomensgrens  voor 65-plussers ligt bij een inkomen van 14 300 euro. Die hebben een extra vrijstelling op hun spaargeld van 27 984 euro. Dat betekent dat ze alles bij elkaar 49 023 euro belastingvrij mogen sparen.

De tweede inkomensgrens ligt bij €19 895. Deze senioren hebben recht op een extra vrijstelling van 13 992 euro en hebben recht op een belastingvrij spaarbedrag van €35 131. De reguliere vrijstelling voor spaargeld bedraagt 21 139 per persoon. Voor fiscale partners geldt het dubbele: €42 278 euro. Ontwijken van de heffing, vroeger een nationale sport, is nauwelijks meer mogelijk, omdat de banken de spaarsaldi van de mensen aan de Belastingdienst doorgeven. De peildatum is 1 januari. Het heeft dus geen zin in de loop van het jaar het spaarsaldo door een schenking of grote aankoop te verminderen. Maar het is kan natuurlijk wel rendabel zijn om aan het eind van een jaar zoveel mogelijk rekeningen van een volgend jaar alvast te betalen…

Bron(nen):
  • geldenrecht.nl