Reddingsplan voor uw pensioen

Ontdek hoe hoog uw pensioen wordt en welke maatregelen u nog kunt nemen voor een goede oude dag. De meest gestelde vragen over het pensioen op een rij!

Hoeveel pensioen krijg ik?

Die vraag beantwoorden is vaak niet zo eenvoudig, omdat het pensioen bij de meeste mensen uit drie onderdelen bestaat. De AOW, het bedrijfspensioen en eventueel een privé-pensioen (vaak in de vorm van een lijfrente).

AOW bedragen:

  • alleenstaanden: maximaal €975,78 per maand (excl. vakantiegeld €56,71 per maand)
  • Echtparen krijgen als beide partners ouder zijn dan 65 samen maximaal €1360,46 per maand (excl. vakantiegeld €40,50 per persoon).
  • AOW’ers met een partner die jonger is dan 65 jaar, kunnen per jaar met een toeslag maximaal €1237,77 per maand krijgen (excl vakantiegeld €81).

De inkomsten van de partner van de AOW-er worden in mindering gebracht op de toeslag. Als de partner meer dan €1200 per maand verdient, blijft er van de toeslag niets meer over. Zonder toeslag is de AOW maximaal €680,23 per maand (plus vakantiegeld €40,50). Deze toeslag verdwijnt in elk geval per 2015 voor ‘nieuwe gevallen’ die 65 jaar worden na 1 januari 2015. Maar er zijn ook al vergevorderde plannen om de toeslag al in 2011 af te schaffen voor partners die jonger zijn dan 55 jaar. Dat plan kan een behoorlijke deuk slaan in een pensioen.

De hoogte van het bedrijfspensioen is een flinke puzzel. De meeste mensen hebben in de loop der jaren meerdere pensioenen opgebouwd. Zij moeten in de papieren duiken of vergeten pensioenen zien te achterhalen (zie kader hieronder). Tot slot is er nog de lijfrente van een eventueel privé-­pensioen.

Hoe raakt de crisis mijn pensioen?

Ten eerste kan de crisis effect hebben op de AOW. Er is onlangs een akkoord gesloten over het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar (zie dit bericht). Wat dat betekent, is lastig te overzien. Schuiven de bedrijfspensioenen mee? Of gaan die wel in met 65 jaar? Dat is nog onzeker.

Bovendien wordt er gemorreld aan de toeslag. Bij het berekenen van uw pensioen bent u onder de huidige omstandigheden min of meer gedwongen verschillende ­scenario’s door te rekenen. Eén op basis van een AOW met 65 jaar, en één met een doorwerkscenario, met én zonder toeslag.
Verder zijn er bedrijfspensioenen die door de crisis niet langer indexeren. Dat kan betekenen dat u bij het ingaan het pensioen per maand minder geld krijgt.

Ook de hoogte van een eventuele lijfrente kan sterk verschillen. Lees hier meer over Dé lijfrentevraag: uitbetalen of uitstellen?’.

Ik krijg straks te weinig pensioen. Wat nu?

U hebt alles op een rijtje gezet en komt tot de conclusie dat u minder gaat krijgen dan 70 procent van uw laatstverdiende salaris. Dat is over het algemeen de norm voor een ‘goed pensioen’ omdat 65-plussers ook minder belasting en premies betalen. Wat te doen als u dat niet haalt? Probeer ten eerste na te gaan wat u straks écht nodig hebt. Misschien redt u het ook met minder, omdat bijvoorbeeld de hypotheek bijna is afgelost of omdat de kinderen het huis uit zijn en niet meer studeren.

Komt u echt tekort, dan is er de levensloopregeling die helpt om geld fiscaal aantrekkelijk opzij te zetten. Normaal gesproken mag u maar 12 procent van het brutoloon belastingvrij sparen, maar wie tussen 1 januari 1950 en 31 december 1954 geboren is, mag grotere belastingvrije stortingen doen.
U kunt het eigen vermogen en het spaarloon ook gebruiken als aanvulling op het pensioen. Datzelfde geldt voor de overwaarde van een eigen woning, bijvoorbeeld via een krediethypotheek. De woning verkopen en een ander huis huren is financieel gezien vaak de meest aantrekkelijke optie.

Tot slot kunt u ervoor kiezen om zo lang mogelijk door te werken om zo een aanvulling op het pensioen bij elkaar te verdienen. 

Ik ben al met pensioen. Wat nu?

Voor iedereen die met pensioen is, zijn de mogelijkheden zeer beperkt. Extra bijsparen kan niet meer. Wel kunnen gepensioneerden steeds vaker hun invloed laten gelden bij pensioenfondsen en mogen ze meepraten over wat er met ‘hun’ geld gebeurt. De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (T 070-360 19 21 of www.pensioenbelangen.nl) zet zich daarvoor in.

Als er geen eigen woning is, is doorwerken eigenlijk de enige optie om het pensioen aan te vullen. Let dan wel op, want de cao is op 65-plussers vaak niet van toepassing. Het is dan aan de werkgever en de werknemer zelf om duidelijke afspraken te maken over loon, vrije dagen, verzekeringen et cetera.

Bron(nen):
  • Plus Magazine
Trefwoorden: