Zieke werkloze sneller aan het werk

Demissionair Donner heeft de Tweede Kamer laten weten bezig te zijn met maatregelen die ervoor moeten zorgen dat zieke werklozen die in de ziektewet zitten, sneller ander werk vinden.

Tot nu was het UWV vooral bezig met het verstrekken van een ziektewetuitkering aan zieke (langdurig) werklozen. Dat moet veranderen vinden UWV en demissionair minister Donner van Sociale Zaken. Het opnieuw vinden van (passend) werk moet voorop staan. Door werk meer voorop te zetten moet volgens de minister meer balans komen tussen inkomensbescherming en activering van mensen. De ziektewet staat nu open voor zogenaamde vangnetters, dat zijn werklozen voor wie de werkgever geen loon doorbetalingsverplichting heeft zoals zieke uitzendkrachten of zieke werknemers met een tijdelijk dienstverband.

Om het doel van snel weer andere werk vinden te bereiken gaat het UWV de registratie van zieke werklozen verbeteren, maakt zij met de werkloze plannen met mogelijkheden om weer te gaan werken en neemt het UWV maatregelen om de verbeteringen te waarborgen. Daarnaast gaan zeven UWV-regio’s werken met een nieuwe aanpak. Kern van die nieuwe aanpak is dat de beoordeling van het ziekteproces en de kansen op nieuw werk hand in hand gaan. Slaagt die nieuwe aanpak, dan wordt hij in alle regio’s ingevoerd.

Demissionair minister Donner heeft afgelopen vrijdag al een andere stap gezet om werklozen eerder aan het werk te krijgen. Vorige week vrijdag heeft hij bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend waarin de WW-uitkering niet langer verlengd wordt met de periode waarin de werkloze ziek is geweest. Ook hier is de maatregel bedoeld om de prikkel tot het vinden van werk te versterken.