Het raadsel van sport en het mannenhart

Mannelijke atleten hebben meer aderverkalking
Getty Images

Mannen van middelbare leeftijd die zeer intensief sporten krijgen niet minder, maar juist meer aderverkalking. Dit raadsel zette Vincent Aengevaeren, cardioloog-in-opleiding bij het Nijmeegse Radboudumc ertoe om zijn promotieonderzoek eraan te wijden.

Laat er geen misverstand over bestaan: sporten is gezond voor hart en vaten, volgens cardioloog Aengevaeren: „Sporten verlaagt het risico op een hartinfarct. Onder andere door verbetering van de vaatfunctie, de bloeddruk, de vetsamenstelling in het bloed en de suikerregulatie”, zegt hij in NRC, naar aanleiding van zijn onderzoek.
Maar in 2008 ontdekten Duitse onderzoekers iets bijzonders bij 50-plus mannen die zeker 5 marathons liepen per 3 jaar. De marathonlopers hebben juist méér kransslagaderverkalking dan de algemene bevolking. Van aderverkalking weten we dat het juist het risico op hartinfarcten en beroertes vergroot. Is het wel gezond, om zo intensief te sporten? Het was aanleiding voor het promotieonderzoek van Aengevaeren, waarvan een resultaat is gepubliceerd in Circulation.

Sportende vijftigers

De cardioloog in opleiding onderzocht 289 mannen tussen de 50 en 60 jaar oud. De mannen sporten 25 tot 57 uur per week, op intensief tot zeer intensief niveau. Om een beeld te geven: gemiddeld verbruiken ze per week de energie van zo’n vier uur stevig hardlopen. Met CT-scans wordt de aderverkalking gevolgd. Resultaat: het aandeel mannen met aderverkalking in de hartvaten nam in zes jaar toe van 52 procent naar 71 procent. Het maakte niet uit hoeveel uren de mannen wekelijks sporten, maar de intensiteit van het sporten is wel een factor. De meest intensief sportende mannen zagen de scores van hun aderverkalking het meest toenemen. De ‘gewoon’ stevig sportende mannen hadden minder nieuwe aderverkalking.

Meer aderverkalking

Net als die marathonlopers uit de Duitse studie van 2008, kregen dus ook deze intensief sportende mannen extra verkalkte aders. Of deze atleten daarmee ook meer risico op een hartaandoening lopen, is nog niet gezegd, aldus de cardioloog in opleiding. Mogelijk beschermt aderverkalking deze mannen op een bepaalde manier. De stevige vaatwanden scheuren misschien minder snel. Hoe dan ook: het is voer voor verder onderzoek. Net als  de vraag hoe het zit bij vrouwelijke 50-plus atleten.

Auteur