Bijna 90% van de ouderen gaat stemmen op 15 maart. U ook?

Stembureau
Getty Images

Op 15 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Uit een peiling van ouderenbond ANBO blijkt dat 87 procent van de ouderen van plan is om te gaan stemmen. U ook?

Eén op de vijf 65-plussers weet nog niet op welke partij ze gaan stemmen. En bij het maken van die keuze raadpleegt ongeveer de helft van de ondervraagden een stemwijzer, aldus de ANBO. Het zijn vooral de landelijke onderwerpen die de doorslag geven. Zaken als het klimaat, de asielcrisis, de toeslagenaffaire. Slechts 18 procent laat zich uitsluitend leiden door thema’s die in de provincie spelen. 

We hebben hier een overzichtsartikel met verschillende Stemwijzers. Zo kunt u bepalen welke partij het beste bij u past >>

Waar gaan de provincies over? 

De provincies in Nederland zijn grotendeels verantwoordelijk voor de indeling van het land. Of dorpen en steden mogen uitbreiden bijvoorbeeld, en waar wegen komen en waar bedrijventerreinen worden aangelegd. De provincie is daarnaast verantwoordelijk voor zaken als het streekvervoer, het onderhouden van natuurgebieden en de waterhuishouding.

Dat laatste is uitbesteed aan de waterschappen en ook dáár kiezen we voor, op 15 maart. Of het grondwater omhoog moet of omlaag, bijvoorbeeld. Uit het ANBO-onderzoek blijkt dat 72 procent  van de ondervraagden van plan is om bij de waterschapsverkiezingen een stem uit te brengen. 18 procent weet het nog niet, 10 procent gaat dat niet doen.

De Eerste Kamer der Staten-Generaal

Een héél prominente taak van de Provinciale Staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Dat doen ze ongeveer één of twee maanden na de Statenverkiezingen. Dit maakt de verkiezingen op 15 maart nóg belangrijker dan ze al zijn, want de Eerste Kamer keurt de wetten goed waarover in de Tweede Kamer is beslist.

De Eerste Kamer controleert de hoofdlijnen van beleid en kan de regering terugfluiten. In de praktijk kiezen Provinciale Statenleden bijna altijd voor kandidaten voor de Eerste Kamer uit hun eigen politieke partij. Dus ook via de Provinciale Statenverkiezingen oefent u – met een omweg – invloed uit op de landelijke politiek.

Gaat u dit jaar stemmen? Stem en reageer! 

Stelling: Ik ga op 15 maart stemmen voor de Provinciale Staten

Keuzen
Auteur 
  • Lenny Langerveld 

Reactie toevoegen

Comment

  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Reacties

er is ooit iemand gepromoveerd op onder meer de stelling,
deug je nergens voor ga dan de politiek in, fouten maak je niet alleen verkeerde inschattingen en-of taxaties....hoe duidelijk als je nu naar alle op te lossen kijkt, denk dat er niets opgelost wordt...

Ben 15 maart op vakantie, kan dus niet stemmen. Volmacht kan gemeente alleen afgeven als ik het verzoek hiertoe per post opstuur, en dat in een digitale wereld. Quatsch!

Wie niet stemt, mag naderhand niet mopperen.

Volg je gevoel op wie je wilt stemmen. Diegene die lid zijn van een politieke partij is het makkelijk, Is je gevoel links, rechts programma Als je niet weet, wat is je keuze, ga op onderzoek Ik stem altijd

Ik heb altijd gestemd,en zal het nu zeker ook weer doen

Laat niet te veel mensen toe die onze economie, waarden en cultuur naar de knoppen helpen; dus stem AUB

Ik schaam me diep door geen gebruik te maken van het stemRECHT,maar het probleem is dat ik niet weet waar en event. op wie zou moeten (kunnen) stemmen. Reden, TOTAAL geen vertrouwen in de politiek, door de jaren heen keer op keer teleurgesteld

Alle vertrouwen kwijt in de huidige politiek. Eén grote poppenkast daar in Den Haag.

Alle vertrouwen kwijt in de huidige politiek. Eén grote poppenkast daar in Den Haag.

Wie aan Politiek doet, houd op mens te zijn. Versnippering heeft al plaats gevonden en wij hebben te veel partijen.