Stelling: 5 mei moet een vrije dag worden

Getty Images

Steeds meer Nederlanders vinden dat iedereen op Bevrijdingsdag vrij zou moeten zijn. Inmiddels pleit 70 procent van de bevolking hiervoor. Sluit u zich daar bij aan?

Ieder jaar stelt het Nationaal Comité 4 en 5 mei dezelfde vraag aan een grote groep Nederlanders tijdens het Nationaal Vrijheidsonderzoek. Vorig jaar waren zes op de tien mensen van mening dat het werk stil moet liggen op Bevrijdingsdag. Nu zijn dat er dus zeven.

Nationale feestdag

Op dit moment is in veel cao's de afspraak dat 5 mei één keer in de vijf jaar een vrije dag is. Dat was het geval in 2015, waardoor we nu nog drie jaar moeten wachten op de volgende vrije Bevrijdingsdag. In 1981 werd nog een motie aangenomen om er een vaste vrije dag van te maken, maar dat gold lang niet voor iedereen. Vrijwel alleen ambtenaren en mensen in het onderwijs werken op 5 mei niet. En dat terwijl het sinds 1990 wel officieel een nationale feestdag is.

Wettelijk vastleggen

"Als ik met werkgevers en werknemers praat vinden ze een vrije Bevrijdingsdag logisch en ook belangrijk", zegt voorzitter Gerdi Verbeet van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. "Maar het lukt niet om het te regelen." Verbeet roept het volgende kabinet op om het op te nemen in het nieuwe regeerakkoord.

Uit het Vrijheidsonderzoek blijkt verder dat Nederlanders zich op 4 en 5 mei het sterkst met elkaar verbonden voelen, vergeleken met andere momenten van nationale betekenis. Zo'n 80 procent voelt saamhorigheid en verbondenheid. Op Koningsdag is dat 64 procent.

Wat vindt u?

We zijn benieuwd naar uw mening. Pleit u ook voor een vrije Bevrijdingsdag en zo ja, moeten we daar een andere vrije dag voor inruilen? Breng uw stem uit en laat hieronder een reactie achter.

Auteur 
  • Yannick la Gordt Dillié