Stelling: Er moet een Europees jachtverbod komen op kwetsbare weidevogels

Als het aan de Bond Friese Vogelwachten (BFVW) ligt, komt er een Europees jachtverbod op kwetsbare weidevogels als de grutto, wulp en kievit. In Nederland en de rest van Europa lopen de populaties van deze soorten terug. Toch mogen ze in diverse landen worden bejaagd. Wat vindt u hiervan?

De populaties van grutto, kievit en wulp in Nederland nemen jaarlijks met zo’n 5 procent af. Dit komt voor een deel door bedreigingen vanuit de landbouw en het verkleinen/verdwijnen van leefgebieden, maar ook doordat in verschillende Europese landen op deze soorten gejaagd mag worden.

Het beleid ten aanzien van (bedreigde) vogel- en diersoorten verschilt van land tot land. Zo steekt de Nederlandse Vogelbescherming veel tijd en geld in bescherming van kwetsbare soorten. Inspanningen die niet optimaal tot hun recht komen als dezelfde vogels in andere landen gewoon neergeschoten mogen worden, zo redeneren vogelliefhebbers van de BFVW.

Daarom zijn ze een petitie gestart, waarmee ze voor 1 maart 2019 zo veel mogelijk handtekeningen willen verzamelen om aan het Europees Parlement te overhandigen. Niet alleen begint dan het seizoen weer waarin zij zich weer volop gaan inzetten voor het beschermen van de vogels, ook hopen ze dat een jachtverbod daarmee op de agenda komt bij de verkiezingen van het Europees Parlement in mei.

Bescherming

Op het gebied van vogelbescherming is Nederland een van de Europese koplopers. Verschillende partijen – waarvan de Vogelbescherming de belangrijkste is – zetten zich in voor de populaties van vogels die in Nederland leven of hier een deel van het jaar verblijven. Maar ook in de politiek is er aandacht voor vogels. Zo steekt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit jaarlijks miljoenen in vogelbescherming en wil Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik een Europees jachtverbod.

Instandhouding natuurlijk evenwicht

Voor veel mensen – alleen al in Nederland zo’n 28.000 – is jagen een sport/hobby. Maar het dient ook een ander doel: de instandhouding van natuurlijke populaties. Daarom worden voor diersoorten waarop gejaagd mag worden populatiebeheer- en -beschermingsprogramma’s opgesteld.

Wat vindt u?

Moet er een Europees jachtverbod komen op kwetsbare (weide)vogels? Of is bescherming van vogels een nationale aangelegenheid en is de jacht belangrijk voor de instandhouding van het natuurlijk evenwicht? Laat hieronder een reactie achter!