Stelling: ook hier moet er een EU-referendum komen

Nu een 'Brexit' dreigt, gaan er stemmen op voor een referendum over het EU-lidmaatschap van Nederland. Alexander Pechtold (D66) laat weten daar nooit aan mee te zullen werken.

"Wij zijn voor een correctief referendum als onderdeel van een wetgevingsproces", zegt de partijleider. "Wat hier wordt gevraagd is iets heel anders. Ik zal daar niet aan meewerken. Niet vandaag en niet later dit jaar. En nog belangrijker, ook niet in een toekomstig kabinet."

'Onvoorspelbare gevolgen'

Volgens Pechtold is het onzinnig om het volk te raadplegen over een mogelijk vertrek uit de Europese Unie: "Een leave heeft volstrekt onduidelijke en onvoorspelbare gevolgen. Waarover stem je dan? Dankzij de Europese Unie is er vrede, veiligheid en welvaart in Europa. Dat is een proces geweest van 70 jaar lang democratische besluitvorming tussen de landen, in kleine stapjes. Dat gaan we toch niet in een referendum over de schutting gooien door een simpele vraag te stellen met een ja of nee?" aldus Pechtold.

'Nu is het onze beurt'

Anderen pleiten juist wel voor een referendum over het EU-lidmaatschap van Nederland, waaronder PVV-leider Geert Wilders: "Wij willen weer de baas worden over ons eigen land, ons eigen geld, onze eigen grenzen en ons eigen immigratiebeleid. Laat het Nederlandse volk spreken", zei hij.

Wat vindt u?

Bent u het eens met Pechtold of met Wilders? Oftewel, moet er ook in Nederland een EU-referendum komen? Breng linksboven uw stem uit en laat hieronder een reactie achter. Het Financieele Dagblad heeft inmiddels een feitenkaart gemaakt voor elke 'Nexit-discussie'.

Bron: de Volkskrant

63 Comments

Door Dhjkm (niet gecontroleerd) op do, 30-6-2016 - 17:05

Ik ben tegen een Nexit.
Zo'n klein land als Nederland heeft veel meer invloed in Europa als ze deel uit maken van de EU. Daarbij zijn de economische en handelsbelangen ook gebaat bij deelname aan EU.
Minder regelgeving en bureaucratie moet nu echt werk van worden gemaakt door de EU. Ook 1 vestigingsplaats en geen reiscircus tussen Brussel en Straatsburg .

Door Anonymous (niet gecontroleerd) op do, 30-6-2016 - 16:58

Geen Nexit, maar EU moet eens goed naar de burgers luisteren en de kostenverslindende verhuizingen van Brussel naar Straatsburg afschaffen. Frankrijk zou zich bv. eens aan alle niet nagekomen afspraken moeten houden en geen eisen stellen. De EU is een te groot politiek machtsblok geworden en dat is nooit de bedoeling geweest.

Door A.L.Verhoef (niet gecontroleerd) op do, 30-6-2016 - 16:39

Je moet nooit oude schoenen weggooien voor je nieuwe hebt. Wacht maar rustig af wat de gevolgen voor het VK zijn, ga vervolgens de EU aanpassen en ga dan nadenken over wat je wil. Achter de PVV aan rennen heeft nog nimmer iets goeds opgeleverd.

Door Aad Kuiper (niet gecontroleerd) op do, 30-6-2016 - 16:28

Het vorige referendum was een farce: in de eerste plaats was de vraag voor wie dan ook te lastig om te beantwoorden, want het ging om een complex aan zaken, waarop tegen sommige ja en andere nee gezegd kon worden en ook een heel stel waar ik het antwoord niet op wist en dat geldt vast voor heel veel anderen ook; in de tweede plaats stemde niet 61% tegen, maar ongeveer 22%, 12% voor en 66% (zesenzestig!) wist 't niet, stemde bewust niet of maakte het niet uit.
En zulk soort onzin moeten we zien te voorkomen dus gebruiken we de volksvertegenwoordiging die dergelijke lastige problemen vanuit de standpunten van verschillende belangengroepen kan bekijken; lijkt me zinvoller.
Als je referenda wilt, doe het dan voor iets simpels als: Mag roken in de horeca?
Overigens wonen we met een niet meer met een klein aantal mensen in een wijk of plaats, niet simpel in Nederland, ook niet in Europa, maar met elkaar op deze wereldbol, waar iedereen graag een veilig plekje wil hebben, een dak boven zijn hoofd, wat te eten, iets zinvols te doen, enz., enz. Laten we daar aan werken, in plaats van ieder voor zich of zijn kleine clubje om zich heen. Geniet en laat genieten.

Door Frans Blok (niet gecontroleerd) op do, 30-6-2016 - 16:27

GEEN REFERENDUM, want dan gebeuren er ongelukken, omdat voorstanders van uittreding de domme mensen verkeerde voorwendsels geven, dat mag niet gebeuren!
De Europese Commissie moet kritisch reflecteren en we moeten het goede van de EU behouden en het slechte verwerpen of verbeteren. Zo ook de vergaderingen in Straatsburg beëindigen om de Fransen te strelen en al dat soort onzin zaken afschaffen. WELVAART brengen en VREDE EN VEILIGHEID bewaren is de belangrijkste taak van de EU. Geen uitbreiding meer naar nog meer landen, eerder minder landen aangesloten houden en alleen die landen met een sterke economie. Met de EURO als gezamenlijke munt. De aangesloten landen moeten autonome beslissing op hun eigen terrein kunnen nemen, maar in gezamenlijkheid de punten als veiligheid, open markten, veilige grenzen en vluchtelingenbeleid in gezamenlijkheid beslissen.

Door A.van Deuveren (niet gecontroleerd) op do, 30-6-2016 - 16:17

Wel meer zelfstandigheid,dus minder bemoeizucht vanuit Brussel,maar laat dergelijke beslissingen aan de gekozen regeringen over!

Door Leon (niet gecontroleerd) op do, 30-6-2016 - 16:17

Ja en nee voor een referendum. Als de politiekers in Brussel op de huidige voet verder gaan ben ik voor. Het valt mij op dat je nu hoort dat er meer naar de burgers moet worden geluisterd, dat men minder geld over de balk moet smijten, dat men strenger moet optreden tegen "gelukszoekers", et.cc. Nou eerst maar een afwachten. Als ze hun woorden daadwerkelijk gaan uitvoeren dan hoeft voor mij geen referendum maar anders wel.

Door Anonymous (niet gecontroleerd) op do, 30-6-2016 - 15:55

De meeste mensen zien de reikwijdte van hun beslissing om nee te zeggen tegen de EU niet. Ze weten niet anders op te merken dan "geldverslinders, we betalen alleen maar aan die lui, zij maken de dienst uit, geen vluchtelingen en we kunnen het zelf" Dom gepraat omdat wij als klein en dienstverlenend land alleen maar voordeel hebben van open grenzen en vrije handel Bovendien is het hier al 70 jaar vrede en is onze welvaart gestegen. Kritiek mag maar dan graag gefundeerd. Rinus van der Molen

Door J.G. Kuiper (niet gecontroleerd) op do, 30-6-2016 - 15:52

Onmiddellijk uit de EU, liever vandaag dan morgen. De EU wil steeds meer macht en de EU landen mogen steeds minder zelf beslissen. Het wordt momenteel een groot log lichaam waar Duitsland, Frankrijk en misschien Italië de dienst gaan uitmaken. Nederland mag betalen!

Door Aad Verhulst (niet gecontroleerd) op do, 30-6-2016 - 15:45

Even wachten hoe het in Engeland uitpakt