Stelling verplichten van de griepprik: de uitkomsten

U zei massaal 'nee'

Op 9 november vroeg Plus u of de griepprik verplicht zou moeten worden voor groepen waarvoor griep ernstige gevolgen kan hebben. Bijna 2000 mensen brachten hun stem uit en dit zijn de uitkomsten.

De meesten van u (ruim 80 procent) zijn het oneens met de stelling.

'Eigen verantwoordelijkheid'

Zo reageert Arn van den Briel: "Laat iedere volwassene zelf de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen van een griepprik. Er is geen enkele reden dat verplicht te stellen." Joop Dieleman sluit zich daar bij aan. "Niet verplichten, dat is ieders eigen verantwoordelijkheid", schrijft hij.

Er waren ook mensen die het oneens waren met de stelling om religieuze redenen. "Want er zijn christenen die dat beslist niet willen", reageerde Timmermans.

'Verplichten, net als de prik voor kinderen'

Toch vond een deel (bijna een vijfde) van u dat de griepprik wél verplicht zou moeten worden voor risicogroepen. J. Westland: "Verplichten, maar altijd met de medische achtergrond van de ontvangers in gedachten. Zo zijn er mensen allergisch voor het eiwit waarin het serum wordt gekweekt."

Henno Rijnders gaat een stapje verder: "Net zoals de prikken voor kinderen verplicht zijn. Dat sommige "gelovigen" dat niet willen, prima. Eén voorwaarde: geen inenting, zelf de genezing betalen en ZEKER niet uit de zorgverzekering. Eigen schuld is nog altijd dikke bult."