Bezit of beheer?

Vraag van de week

Na het overlijden van mijn vader hebben we de kostbaarheden in de woning meegenomen naar huis omdat we het geen veilig idee vinden of vonden dat ze in een onbeheerde woning achter zouden blijven. Vrienden zeiden dat we nu zuiver aanvaard hebben en ook voor de mogelijke schulden van vader aansprakelijk zijn. Is dat inderdaad zo?

Waarschijnlijk niet. We moeten hier het onderscheid maken tussen bezit en beheer. Juridisch betekent bezit dat je een bepaalt goed voor jezelf houdt en er als heer en meester kan en mag beschikken. Beheren is het verrichten van handelingen waardoor het goed zijn waarde behoudt en ook de eventuele vruchten van dit goed.

Wat u gedaan heeft door de waardevolle spullen mee te nemen naar huis valt naar mijn idee eerder onder beheer dan onder bezit. Tenzij u dat wat u onder beheer houdt, gaat verkopen en de opbrengst in uw zak steekt. Is het de bedoeling om de goederen in beheer te nemen tot het moment van verdelen, dan kan of zal er geen sprake zijn van zuivere aanvaarding – want dat is waar u vrienden inderdaad op doelen – en bent u ook niet aansprakelijk voor de eventuele schulden van uw vader.

Dat ligt anders wanneer u na het overlijden van uw vader geld opneemt van zijn rekening om toekomstige rekeningen te kunnen betalen. Aanvaardt u vervolgens beneficiair en zijn er meer schulden dan bezittingen dan kunnen schuldeisers u toch aanspreken voor de restschulden. Er was namelijk geen noodzaak om geld op te nemen na het overlijden en door sommige rekeningen wel en andere niet te betalen, benadeelt u sommige schuldeisers.

Het is goed en verstandig om voorzichtig om te gaan met goederen uit een nalatenschap, maar zolang u goederen beheert en er niet over beschikt loopt u – wat zuiver aanvaarden betreft - geen gevaar.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.