Dure erfenis door samenlevingscontract

Vraag van de week

Door omstandigheden konden mijn vriend en ik pas drie maanden geleden een samenlevingsovereenkomst en testament laten opstellen. Een maand geleden is mijn vriend plotseling overleden. Van de notaris begreep ik dat ik nu veel erfbelasting moet betalen omdat de samenlevingsovereenkomst pas drie maanden oud is, klopt dat?

Misschien, maar om te weten wat u erft is eerst de samenlevingsovereenkomst van belang. Wanneer hierin een verblijvingsbeding is opgenomen, dan verkrijgt u alle gemeenschappelijke bezittingen zoals bijvoorbeeld de samen gekochte woning en de en/of-rekeningen vanwege de overeenkomst en niet via erfrecht. De privé bezittingen van uw partner erft u conform het testament.

Wat betreft de erfbelasting is het inderdaad zo dat u voor de Successiewet pas een partner bent als de samenlevingsovereenkomst ten minste zes maanden oud is. Als partner voor de Successiewet heeft u recht op de grote vrijstelling erfbelasting voor partners: € 661.328 in 2020.  Voldoet u niet aan die zes maanden eis, dan is de vrijstelling slechts € 2.008 en het tarief over de eerste € 126.723 30 procent (daarboven 40 procent). Maar als u kunt aantonen dat u al tenminste vijf jaar op hetzelfde adres woonachtig bent geweest, dan komt u alsnog in aanmerking voor de vrijstelling erfbelasting voor partners. Het gemakkelijkst is als u beiden op hetzelfde adres stond ingeschreven bij de gemeente, maar u mag ook op andere wijze aantonen dat uw overleden vriend  en u op hetzelfde adres woonden. Brieven van de bank of bankafschriften, de krant waarop uw vriend geabonneerd was en op uw beider adres werd bezorgd, brieven van zijn werkgever of pensioenfonds en dergelijke; het helpt allemaal. Hoe meer u kunt aanvoeren, hoe beter.

Kwalificeert u voor de Successiewet niet als partner van uw overleden vriend, maar komen alle gemeenschappelijke bezittingen u volgens de samenlevingsovereenkomst (het verblijvingsbeding) toe, dan verkrijgt u deze zoals gezegd volgens overeenkomst en niet als erfgenaam. Daarover betaalt u omdat u geen partner bent voor de Successiewet geen erfbelasting. Over alle andere (privé) zaken die u volgens het testament van uw vriend erft, is het hoge tarief (30/40 procent) van toepassing.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere (de afgelopen 23 jaar) de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu