Een lastige taak (voor de executeur)

Vraag van de week

Mijn broer heeft in zijn testament een executeur benoemd. Deze executeur is een goede vriend van hem, maar deze is net zo oud als mijn overleden broer, namelijk 87 jaar. Hij wil de taak wel op zich nemen, maar ziet er ook tegenop omdat er veel ruzie is in de familie. Is er een alternatief?

Wanneer iemand in het testament tot executeur is benoemd, moet hij die taak na het overlijden van de erflater nog wel aanvaarden. Doet deze vriend dat niet dan is er geen executeur en moeten de erfgenamen het zelf met elkaar opknappen. Omdat er veel ruzie is tussen de erfgenamen lijkt me dat geen eenvoudige opgave.

Het alternatief is dat de executeur het testament nog eens goed leest. Vaak staat er in testamenten dat de executeur zelf een andere executeur mag benoemen. De benoemde executeur aanvaardt dan zijn taak en benoemt vervolgens een ander die de klus gaat klaren. Een belangrijke hindernis hierbij is dat in veel testament opgenomen is dat de executeur geen loon ontvangt. Een professional zal dus niet snel de taak over willen nemen. Uiteraard kan de rechter gevraagd worden om een loon toe te kennen, maar er is een gemakkelijker en snellere weg.

Het alternatief is namelijk dat de vriend executeur blijft en dat hij een adviseur aan zich bindt. Ook die mogelijkheid bieden de meeste testamenten. De kosten die deze adviseur in rekening brengt, kunnen dan ten laste van de erfenis worden gebracht. Op die manier kan de vriend zijn belofte om de nalatenschap van uw broer af te wikkelen inlossen en toch niet alle taken voor zijn rekening nemen. De adviseur haalt de kooltjes uit het vuur en draagt zorg voor een goed financiële, fiscale en juridische afwikkeling. De Executeur blijft wel aansprakelijk o.a. voor de aangifte inkomsten- en erfbelasting.