Eigen bijdrage zorg verminderen door levenstestament

In een van uw laatste antwoorden geeft u aan dat behalve een testament ook een levenstestament mogelijkheden biedt om de hoge eigen bijdrage zorg te voorkomen. Kunt u vertellen hoe dit zit?

Zie vorige vraag >>

Het levenstestament is in de familiepraktijk van de notaris momenteel een van de meest opgemaakte aktes. Met het levenstestament benoemt u een gevolmachtigde die er onder meer voor kan zorgen dat - als u dat zelf niet meer kunt - alles betaald kan worden en de woning verkocht kan worden als u die niet meer nodig heeft. Een andere reden om een levenstestament af te sluiten, is de mogelijkheid van schenken. U kunt namelijk in een levenstestament ook opnemen dat de gevolmachtigde uit uw vermogen mag schenken. Op die manier kan de gevolmachtigde zorgen dat het spaargeld niet opgaat aan de eigen bijdrage zorg, maar bij de beoogde nabestaanden terecht komt. Bij de berekening van de eigen bijdrage zorg houdt het CAK immers rekening met inkomen én vermogen.

Let op: de gevolmachtigde moet in de geest van de volmachtgever handelen, dus niet zijn eigen doelen van de schenking bedenken. Beschrijf dus bij voorkeur aan wie en wat geschonken mag worden. 
N.B. Een meer concrete omschrijving van wat (bijvoorbeeld een bepaald maximum) en waarom geschonken mag worden, kan sowieso verstandig zijn en u nu een goed gevoel geven. Zo bepaalt u dit - ook als u de regie min of meer gedwongen uit handen heeft moeten geven – immers nog zo veel mogelijk zelf. 

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.