Heeft mijn huidige (tweede) partner recht op nabestaandenpensioen?

Na mijn eerste huwelijk (ik ben gescheiden) ben ik inmiddels twintig jaar gelukkig met mijn huidige partner. Wij wonen samen maar zijn niet getrouwd en hebben ook geen geregistreerd partnerschap. Heeft mijn partner recht partnerpensioen als ik kom te overlijden? 

Anders dan bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap is er over pensioen bij samenwoners in de wet niets geregeld. Als u wilt dat uw partner met wie u samenwoont recht heeft op pensioen dan moet u voldoen aan de voorwaarden die de pensioenuitvoerder stelt. Er worden vaak eisen gesteld aan de duur van uw relatie voordat uw partner in aanmerking komt voor partnerpensioen (ook wel nabestaandenpensioen genoemd). Soms is een (notariële) samenlevingsovereenkomst verplicht. In vrijwel alle gevallen geldt dat u uw partner zelf moet aanmelden bij uw pensioenuitvoerder.

Ervan uitgaande dat uw partner in aanmerking komt voor partnerpensioen/nabestaandenpensioen, is nog het volgende van belang. Omdat u eerder getrouwd bent geweest, kan het zo zijn dat zowel uw huidige partner als uw ex-echtgenote nabestaandenpensioen krijgen. Uw huidige partner zal dan dus mogelijk minder nabestaandenpensioen ontvangen. Dit is slechts anders als u dit met uw ex-echtgenote anders bent overeengekomen. Voor uw ex-echtgenote heet dit overigens het bijzonder partnerpensioen.

N.B. Bovendien is het van belang of sprake is van een opbouwpartnerpensioen of van een partnerpensioen op risicobasis. Voor een pensioen op risicobasis geldt dat als u stopt met pensioen opbouwen in de regeling, bijvoorbeeld omdat u van baan wisselt of met pensioen gaat, de verzekering vervalt en dus niets geregeld is op het moment dat u overlijdt. Bij opbouw blijft het gespaarde bedrag staan. 

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.