Kind heeft niets geregeld, wie erft er?

Vraag van de week

Onze zoon woont samen met zijn vriendin. Zij is bij hem in zijn (eigen) huis ingetrokken. Ze zijn al twaalf jaar samen, maar hebben nog steeds niets geregeld. In het ongelukkige geval dat onze zoon komt te overlijden, wie erft er dan? Als de vriendin niet erft, wie dan wel?

Uw zoon woont samen volgens de regel van: het gaat goed totdat het mis gaat. Dat is misschien spannend leven, maar ook wel een beetje dom. Als uw zoon komt te overlijden zonder samenlevingsovereenkomst en/of testament komt de vriendin van een koude kermis thuis. Zij zal namelijk niets van uw zoon erven. Volgens de wet mag zij nog zes maanden in de woning blijven wonen, maar ze moet deze dan verlaten.

De erfgenamen van uw zoon zijn de ouders. Als er nog andere kinderen zijn, krijgen de ouders ieder een kwart, dus samen de helft. Is er nog één ander kind, dan krijgt die dus de helft van de erfenis en de ouders samen de andere helft.  Zijn er nog twee kinderen in leven, dan krijgen zij ieder een kwart en de nog levende ouders de overgebleven helft.  voor ieder een kwart van de nalatenschap en zijn broers en zussen voor dat deel dat de ouders niet erven. Hebben u en uw vrouw maar een kind, dan erft u samen alles. Met .

Uw zoon en zijn vriendin doen er goed aan beter voor elkaar te zorgen. Dat kan door een samenlevingsovereenkomst te maken. Hierin kun je een verblijvingsbeding opnemen waarbij alle gemeenschappelijke goederen volgens de overeenkomst het eigendom worden van de langstlevende partner. De woning is echter eigendom van uw zoon waardoor de vriendin nog steeds na zes maanden de woning moet verlaten omdat de ouders en eventuele broers en zusters van de overledene de woning erven.

Echt goed regelen uw zoon en zijn vriendin het door een samenlevingsovereenkomst te maken waarin ze regelen hoe de kosten van het huishouden verdeeld worden en een testament waarin ze vastleggen wie, wat, wanneer erft. Of waarschijnlijk is het uiteindelijk gemakkelijker om een geregistreerd partnerschap aan te gaan of te trouwen; dan is alles in een keer geregeld.

Uit uw vraag kan ik niet opmaken of uw zoon kinderen heeft. Mochten die er zijn, dan zijn die als er geen testament is, de eerste erfgenamen. 

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.