Legaat is er niet meer; waar heb ik recht op?

Ik heb in het testament van een goede vriend een legaat gekregen van een antiek kastje. Hij wist dat ik dit erg mooi vond. Nu hij overleden is, blijkt dat dit kastje niet meer in de nalatenschap aanwezig is. Dat vind ik natuurlijk erg jammer, maar daar is waarschijnlijk niets aan te doen. Heb ik nu recht op een geldbedrag in plaats van dit kastje? En zo ja, wanneer wordt dat dan aan mij uitgekeerd?

Als een gelegateerd goed (in uw geval het kastje) na overlijden niet meer bestaat of niet tot de nalatenschap behoort, geldt in het algemeen dat het legaat vervalt. Het is echter mogelijk dat de erflater hierover in het testament dusdanige bepalingen heeft opgenomen, dat u toch recht heeft op het kastje. De erfgenamen moeten dit dan proberen te achterhalen. Lukt dit niet dan heeft u in dat geval recht op de waarde ervan.  
Voor wat betreft de termijn van verkrijgen van het legaat geldt het volgende:

Het legaat is een schuld in de nalatenschap, die moet worden uitbetaald door de erfgenamen. Als het gaat om een goed/artikel, dan moet dit in beginsel direct worden afgegeven. Betreft het legaat een geldbedrag, dan is dit bedrag na zes maanden opeisbaar (tenzij in het testament anders is  bepaald). 

Als u volgens het testament uiteindelijk recht blijkt te hebben op de waarde die het kastje vertegenwoordigt omdat dit kastje niet meer te terug vinden is, heeft u dus recht op het geldbedrag vanaf zes maanden na het overlijden van uw vriend. 

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.