Moet ik mijn dochter vertellen wat er in mijn testament staat?

Vraag en antwoord

Ik zit met een voor mij best lastige kwestie. Mijn dochter en ik kunnen het heel goed met elkaar vinden en we bespreken best veel met elkaar. Zo weet zij ook dat ik een paar jaar terug mijn testament heb laten wijzigen. Over de inhoud van het testament hebben wij het echter nooit gehad.

Waarom weet ik niet, maar de laatste tijd vraagt zij steeds of zij mijn testament mag lezen. Ik wil dit niet want een van de redenen dat ik mijn testament heb laten veranderen is omdat ik een legaat heb toegekend aan een voor mij dierbare vriend en ik vind dat dit haar niets aan gaat. Ben ik verplicht om haar mijn testament te laten lezen; zij is immers mijn erfgenaam?

Ik begrijp van u dat uw dochter uw testamentaire erfgenaam is. Volgens de wet hebben erfgenamen recht op inzage in een testament. ECHTER, deze wettelijke bepaling geldt alleen vanaf het moment dat iemand is overleden. Tijdens leven is de inhoud van een testament in principe dus alleen bekend bij de toekomstig erflater (en natuurlijk bij de notaris die het testament heeft opgemaakt maar deze heeft geheimhoudingsplicht). Het is volledig aan u of u anderen van de inhoud van uw testament op de hoogte wilt stellen. U kunt dus aan uw dochter gewoon zeggen dat zij hier niets mee te maken heeft en dat zij - voor zover misschien toch geld een rol speelt - niets te kort zal komen. 

Na uw overlijden geldt in het kort het volgende. Alleen wettelijke erfgenamen en personen die in het testament zijn aangewezen als erfgenaam hebben inzage. Personen die volgens het testament een legaat ontvangen en bijvoorbeeld ook onterfde kinderen hebben geen recht op volledige inzage maar slechts op dat deel van het testament dat van belang is om te kunnen bepalen waar zij recht op hebben. Bij onterving zal dit dus op het stuk betrekking hebben waar de onterving uit blijkt.

N.B. Ook de Belastingdienst ontvangt na uw overlijden een afschrift van het testament. Dit gebeurt door registratie van het testament.

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.