Moeten de erfgenamen mij als executeur kwijting en decharge verlenen?

Ik ben de executeur in de nalatenschap van mijn tante. Er is veel onenigheid binnen de familie en ook de afwikkeling was dus behoorlijk lastig. Ik heb volgens mij alles netjes gedaan, maar ik ben bang dat een van de erfgenamen mij geen kwijting en decharge zal willen verlenen. Is dit een probleem?

Een executeur is volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht om aan het einde van zijn beheer van de nalatenschap (aan de erfgenamen) rekening en verantwoording af te leggen. Er bestaat geen wettelijk verplichte vorm waarin en hoe de executeur dit moet doen. In het algemeen kunnen we hieronder verstaan: inzicht geven in de manier waarop de executeur zijn taken heeft uitgevoerd met een duidelijke toelichting en het verstrekken van overzicht van (het saldo van) de opbrengsten en schulden en/of van de ontvangsten en uitgaven vanaf het moment van overlijden van de erflater tot einde van het beheer. Als de executeur zijn taken goed heeft verricht zullen de erfgenamen hem/haar vervolgens vrijwel altijd ook schriftelijk kwijting en decharge verlenen voor de verrichte werkzaamheden. 

Hoewel dit altijd de voorkeur zal hebben, is voor u van belang om te weten dat in de wet nergens staat dat de erfgenamen deze kwijting en decharge ook móeten verlenen. Dit betekent dat het op zich geen probleem is als dit toch niet mocht gebeuren. Decharge is iets wat de executeur spontaan moet verdienen. Ervan uitgaande dat u al uw werkzaamheden (denk aan: boedelbeschrijving opstellen, schuldeisers betalen en de aangifte erfbelasting) correct heeft verricht, eindigt uw taak als u klaar bent met uw werkzaamheden en zal uiteindelijk ook het beheer eindigen, legt u rekening en verantwoording af en is daarmee in principe de kous af.

N.B. Het is wel verstandig om in zo’n geval een brief aan de erfgenamen te schrijven waarin u aangeeft dat u uw werkzaamheden beëindigt omdat uw taken erop zitten en u aan uw informatieplicht en aan uw rekening- en verantwoordingsplicht heeft voldaan. Als de erfgenamen dit anders zien, bijvoorbeeld omdat ze het niet eens zijn met de hoogte van hun erfdeel, zullen zij hiervoor naar de rechter moeten.

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.