Moeten renteafspraken notarieel vastgelegd worden voor de erfbelasting?

Notaris schrijft op een contract
Getty Images

Mijn man is een paar maanden geleden overleden, er was geen testament en nu willen mijn kinderen en ik een andere rente dan de wettelijke rente afspreken. Omdat ik nog zo jong ben, lijkt dit fiscaal uiteindelijk het meest gunstig. Moeten we deze afspraak bij de notaris laten vastleggen?

Omdat er geen testament is, is bij u het wettelijk erfrecht met de wettelijke verdeling van toepassing. Dit betekent dat u als langstlevende en de kinderen de erfgenamen zijn, u de beschikking over alles krijgt en de kinderen hun erfdeel in de vorm van een niet-opeisbare vordering verkrijgen. Volgens de wet is over deze vordering rente verschuldigd indien en voor zover deze meer bedraagt dan 6%. Kennelijk zijn er bij u redenen waarom u met de kinderen een hogere rente wilt afspreken. Omdat ik ervan uitga dat u zich daarbij goed heeft laten adviseren, ga ik daar nu niet verder op in.

Het is in elk geval verstandig om deze afspraken schriftelijk vast te leggen. Bij het overlijden van de langstlevende speelt dit immers een grote rol; de vorderingen van de kinderen plus de rente (voor zover niet eerder uitbetaald) vormen namelijk een schuld in de nalatenschap van deze langstlevende, waardoor hierover geen erfbelasting betaald hoeft te worden op dat moment.

Voor de fiscale gevolgen maakt het daarbij niet uit of de renteovereenkomst notarieel of onderhands is vastgelegd. Voorwaarde daarvoor is wel dat een tijdig* gemaakte renteovereenkomst in de aangifte erfbelasting van de eerst-overleden ouder is opgenomen. Dit blijkt ook uit een recent gepubliceerd standpunt van een van de kennisgroepen van de Belastingdienst.

N.B. *Tijdig is: binnen acht maanden na overlijden of binnen de termijn voor een eventueel verleend uitstel voor het doen van deze aangifte.

N.B. Echter, als er geen aangifte erfbelasting wordt ingediend, bijvoorbeeld omdat de erfrechtelijke verkrijgingen onder de vrijgestelde bedragen voor de erfbelasting vallen, zou mijn advies toch zijn om de renteovereenkomst bij notariële akte vast te leggen.

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft daarna een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds 2015 is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Auteur