Nog schenken in 2020; vrijstellingen in 2020 en 2021

Vraag en antwoord

Deze maand wil ik mijn kinderen en kleinkinderen weer het vrijgestelde bedrag schenken. Kunt u mij zeggen hoe hoog deze bedragen zijn en is al bekend wat deze vrijstellingen zijn voor 2021?

De vrijstelling voor schenkingen aan kinderen bedraagt voor dit jaar (2020) €5.515 en voor kleinkinderen €2.208.

Voor het kalenderjaar 2021 geldt het volgende. Vanwege corona heeft de Tweede Kamer de bedragen van de algemene jaarlijkse vrijstellingen niet alleen geïndexeerd maar ook verhoogd met €1.000. De aangekondigde vrijstelling voor kinderen zal door de extra verhoging en inflatiecorrectie in 2021 €6.604 bedragen. Voor anderen dan kinderen kan gebruik worden gemaakt van de lagere jaarlijkse schenkvrijstelling. Deze vrijstelling komt door de extra verhoging en de inflatiecorrectie in 2021 uit op € 3.244. Deze verhoging is vooralsnog eenmalig. Dit betekent dat in 2022 - los van de inflatiecorrectie in dat jaar - beide vrijstellingen weer met € 1.000 worden verlaagd.

N.B.    De andere vrijstellingen voor 2020 bedragen:

  • aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar € 26.457 (geen specifiek doel)
  • aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar € 55.114 (voor studie)
  • aan een ieder die tussen de 18 en 40 jaar is € 103.643, als deze schenking bedoeld is voor de aankoop, verbetering of onderhoud eigen woning of de aflossing hypotheek, restschuld hypotheek of afkoop erfpacht. Maar let op: er zijn beperkingen als al eerder gebruik is gemaakt van een verhoogde eenmalige schenkingvrijstelling.

Voor 2021 bedragen deze vrijstellingen:

  • aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar € 26.881 (geen specifiek doel)
  • aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar € 55.996 (voor studie)
  • aan een ieder die tussen de 18 en 40 jaar is € 105.302, als deze schenking bedoeld is voor de aankoop, verbetering of onderhoud eigen woning  of de aflossing hypotheek, restschuld hypotheek of afkoop erfpacht. Maar let op er zijn beperkingen als al eerder gebruik is gemaakt van een verhoogde eenmalige schenkingvrijstelling.

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.