Notarissen: Maak 'Skype-testament' mogelijk

Notarissen willen dat er zo snel mogelijk een noodwet komt die het mogelijk maakt op afstand, bijvoorbeeld via Skype, een testament te maken.

Daarvoor pleit EPN, de specialistenvereniging van erfrechtnotarissen.

Door de de coronacrisis wordt het steeds lastiger een afspraak te maken bij de notaris, bijvoorbeeld om een (levens)testament te maken. Volgens EPN  willen juist nu veel mensen hun zaken goed regelen. Het zou hierbij vooral gaan om mensen in verpleeghuizen, ziekenhuizen en mensen die zich in thuisisolatie bevinden.

Maar veel notaris-documenten beginnen met de gevleugelde zin: heden verscheen voor mij ten kantore. 
Dat moet ook, want de wet gaat ervan uit dat iemand zijn testament persoonlijk in het bijzijn van de notaris ondertekent. Logisch want de notaris hoort onder meer de identiteit en handelingsbekwaamheid van de betrokkenen te controleren. Als niet aan deze eis wordt voldaan, is het testament in principe niet geldig.

De EPN vindt dit in de huidige crisissituatie onacceptabel. Persnotaris Aniel Autar: "In een aantal situaties is het onwenselijk dat notarissen persoonlijk contact hebben met hun cliënten, met name vanwege het risico van verspreiding van het virus. Iedereen heeft het recht om een testament te kunnen maken. Onze leden zouden hun cliënten graag tegemoet willen komen door mee te werken aan een 'Skype-testament', maar op basis van de huidige wetgeving kunnen zij dat nu niet doen.”

EPN pleit daarom voor een tijdelijke aanpassing van de wet en heeft vooruitlopend daarop aangekondigd een protocol vast te zullen stellen dat door notarissen kunnen gebruiken bij zo’n noodtestament.