Onterving en termijn voor beroep op de legitieme portie

Ouder koppel
Getty Images

De man waar ik al 25 jaar mee samenwoon, is begin dit jaar overleden. Nu blijk ik in zijn testament als enig erfgenaam te zijn opgenomen. Ik heb begrepen dat hij daarmee zijn twee kinderen feitelijk onterfd heeft. Moet ik nu vijf jaar wachten om zeker te weten of zij wel of geen beroep op hun legitieme portie zullen doen?

Doordat u in het testament van uw partner als enig erfgenaam bent benoemd zijn de kinderen van meneer inderdaad indirect onterfd. Volgens de wet hebben zij het recht op hun legitieme portie. Een kind ontvangt de legitieme portie echter niet automatisch. Het kind moet hier een beroep op doen.

Een legitimaris mag gedurende vijf jaar na overlijden een beroep doen op zijn/haar legitieme portie. Die termijn is een vervaltermijn. Echter met name om onzekerheid hierover te voorkomen, mag er volgens de wet ook een termijn hiervoor worden gesteld. Dit mag worden gedaan door een belanghebbende. U bent als erfgenaam zo’n belanghebbende. Als u dit zou willen, kunt u hen dus aanschrijven en hen verzoeken om binnen een redelijke termijn (bijvoorbeeld voor 1 juli a.s.) aan te geven of zij wel of niet een beroep doen op hun legitieme portie. Uit de wet blijkt echter niet wat onder een redelijke termijn wordt verstaan. Dit hangt daarom af van de omstandigheden. Ik zou me kunnen voorstellen dat een termijn van drie of vier maanden in uw geval als redelijk zal worden beschouwd.

N.B. Het laten verstrijken van die redelijke termijn leidt overigens tot verval van de aanspraak op de legitieme portie; dus ook als er niet wordt gereageerd weet u na de gevraagde termijn waar u aan toe bent. Dit is ook handig in verband met het doen van een juiste aangifte erbelasting.

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft daarna een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds 2015 is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Auteur