Papieren schenking zinvol?

Vraag en antwoord

Ik (75 jaar en weduwe) heb een eigen woning zonder hypotheek. Ik overweeg mijn twee kinderen te gaan schenken op papier.

Ik heb daarover een paar vragen, namelijk:

1.    Is dit een zinvolle manier om erfbelasting na mijn overlijden te verminderen?
2.    Kan ik per jaar de keuze maken of ik wel of niet schenk en zo niet kan ik er dan na een aantal jaren mee stoppen?
3.    Wat zijn de jaarlijkse notariskosten?
4.    Hoe zichtbaar moet de verplichte 6% zijn over de lening die ik mijn kinderen jaarlijks moet overmaken?
5.    Is de rente oplopend over het geschonken bedrag?

Hartelijk dank voor uw vragen; ik zal ze hieronder puntsgewijs bespreken.

1.    Of een papieren schenking zinvol is in het kader van besparen van erfbelasting hangt af van de grootte van de nalatenschap. Wanneer de nalatenschap zo groot is dat de kinderen 20 procent erfbelasting moeten betalen (nl. als de nalatenschap inclusief vrijstelling erfbelasting grofweg meer is dan €148.000 per persoon) kan een papieren schenking zinvol zijn om 10 procent erfbelasting te besparen. Ook als u niet aan het hogere tarief voor de erfbelasting komt, bespaart u met iedere €1.000 die u schenkt toch € 100, als u gebruik maakt van de schenkingsvrijstellingen.
2.    De keuze voor het doen van een papieren schenking maakt u per schenking, meestal per jaar. U heeft daarin dus alle vrijheid. Wel is het zo dat over elke schenking die gedaan is, (over het algemeen) tot aan uw overlijden de rente daadwerkelijk betaald moet blijven worden; daar kunt u dus niet zo maar mee stoppen.
3.    De tarieven verschillen per notariskantoor. Mijn ervaring is dat u moet denken aan een bedrag per akte tussen de € 200 en € 300 (voor beide kinderen).
4.    Voor wat betreft de rente: U moet bewijzen hebben dat u de 6% rente daadwerkelijk betaald heeft; u betaalt deze rente dan ook het beste per bank.
5.    Over ieder bedrag dat u op papier schenkt bent u jaarlijks 6% rente verschuldigd. Als u er dus voor kiest om ieder jaar een bedrag op papier te schenken (bijvoorbeeld ter grootte van de algemene vrijstelling voor kinderen) neemt de hoeveelheid rente die u totaal verschuldigd bent uiteraard ook toe.

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.