Samenwonenrisico's: belang van testament voor partners

Ouder koppel samenwonen
Getty Images

Wanneer u samenwoont zonder formele regeling, zoals een samenlevingsovereenkomst, huwelijk of geregistreerd partnerschap, loopt u een groot risico. Volgens de wet mag u na het overlijden van uw partner nog 6 maanden in de woning blijven wonen, maar moet u daarna de woning verlaten.

Het is daarom sterk aan te raden om op zijn minst een testament op te stellen, waarin u bepaalde rechten krijgt als langstlevende partner. Denk bijvoorbeeld aan het vruchtgebruik van de woning of een aantal jaren nawoonrecht.

Gehuwden en partners met een geregistreerd partnerschap hebben sowieso medehuurderschap, waardoor ze na overlijden van de eigenaar over de gehele nalatenschap, inclusief de woning, kunnen beschikken. Zonder testament biedt de wet hen mogelijkheden om langer in de woning te kunnen blijven wonen.

Samenwonen is prima, maar het is verstandig om met elkaar duidelijke afspraken te maken, zodat beide partners weten waar ze aan toe zijn.

Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.