Uitvaart regelen met familieperikelen

Vraag van de week

De verhoudingen in de familie zijn niet optimaal, vooral omdat een zus altijd haar zin door wil drijven. Moeder vreest dat de kerkelijke uitvaart die ze graag wil niet gaat plaats vinden omdat die zus dat niks vindt. Hoe kan moeder ervoor zorgen dat haar wensen uitgevoerd worden?

Om uw vraag te kunnen beantwoorden moeten we de Wet op de lijkbezorging raadplegen. Daarin vinden we twee artikelen die voor moeder van belang zijn. Artikel 18 zegt dat de uitvaart overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene moet plaatsvinden, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden. De wensen van de overledene moeten dus leidend zijn bij het vormgeven van de uitvaart. Dat geldt overigens ook voor de as-bestemming na crematie. Op grond van dit artikel zijn voorgedrukte boekjes en formulieren beschikbaar bij uitvaartondernemers waarin moeder kan aangeven wat ze wil.

Wil moeder het er niet op aan laten komen omdat uw zus zo dominant kan zijn, dan kan ze gebruikmaken van artikel 19 van dezelfde wet. Volgens dit artikel kan een ieder die tenminste 16 jaar is zelf zijn uitvaartwensen op schrift stellen. Dat moet dan wel handgeschreven, gedagtekend en ondertekend zijn. Wil moeder alles zeker geregeld hebben, dan laat ze het beste een testament opstellen bij de notaris waarin haar uitvaartwensen zijn opgenomen.

Dit testament heeft nog een extra voordeel, moeder kan namelijk ook de persoon of (opvolgende personen) benoemen die de uitvaart moet gaan regelen. Ze kan een ieder benoemen die ze wil, de bewuste dochter, maar ook de persoon waarvan ze vermoedt dat die haar uitvaartwensen wel respecteert.

In het uiterste geval kan dan de rechter (in kort geding) oordelen wat juist is; de wensen van moeder vormen dan het uitgangspunt. Ook hier geldt: hoe duidelijker hoe beter; in de volgorde goed, beter, best: voorgedrukt formulier, zelf geschreven uitvaartwensen, het testament met daarin de uitvaartwensen.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.