Vraag van de week: Achter het net vissen

Vraag van de week

Getty Images

Na het overlijden van tante komt een neef tien jaar na het overlijden van haar man, zijn oom, met het testament van oom en het feit dat daarin staat dat hij bepaalde legaten krijgt. Maar die legaten/goederen zijn er niet meer omdat tante na het overlijden van haar man kleiner is gaan wonen en veel heeft weggedaan, wat nu?

Het is altijd lastig als iemand na veel tijd nog eens met een vordering komt. Of dit nu een geldbedrag is dat nog tegoed is van de overledene of een belofte die de erflater gedaan heeft, bijvoorbeeld dat iemand de postzegelverzameling mag hebben. Uw neef komt zelfs met het testament van oom aan waarin oom hem enige legaten toekent. Als ik het goed begrijp gaat het om bepaalde bezittingen van oom zoals een schilderij en zijn muntenverzameling.
 
Hier spelen twee zaken, de eerst is de verjaring. Voor een erfrechtelijke vordering zoals bij onterving de legitieme portie opeisen of het opvragen een legaat is de verjaring vijf jaar. Uw neef komt tien jaar na dato om zijn legaat omdat hij in de veronderstelling was dat tante de legaten ook in haar testament had staan dit is bij u niet het geval. Alleen al op grond van verjaring heeft uw neef geen rechten.

Het tweede is dat wanneer je per testament een legaat ontvangt, dit legaat er natuurlijk wel moet zijn. Gaat de erflater kleiner wonen en doet hij of zij veel van haar spullen weg en zijn die spullen als legaat opgenomen in het testament dan heeft de erflater tijdens zijn/haar leven twee keuzes. Of hij schenkt het te legateren item bij leven, of niet. In dat laatste geval bestaat het te legaten item niet meer bij overlijden en verliest het legaat ook zijn kracht. Ofwel volgens goed Nederlands spreekwoord: Waar niet is verliest de keizer zijn recht.  

Maar mocht tante net als oom de legaten aan de neef in haar testament hebben gehad, dan doet dat er niet meer toe, want tante heeft een nieuw testament laten maken waarin de legaten van uw neef niet meer staan. Kortom, uw neef is te laat, het is er niet meer en tante heeft anders beslist. Het is jammer voor de neef, maar hij gaat van zijn oom dus niets krijgen.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.