Vraag van de week: percentages of bedragen?

''Ik ben bezig met mijn testament. Naast de erfenis voor mijn kinderen wil ik een aantal legaten aan goede doelen in mijn testament opnemen. De notaris heeft het maar steeds over percentages van mijn nalatenschap, maar ik heb liever bedragen. Waarom wil de notaris toch zo graag percentages?''

Waarom de notaris iets wil weet ik niet, maar ik heb wel een vermoeden. Ik vermoed dat de achterliggende gedachte is dat een vermogen nooit stabiel is. U hebt soms meer en soms minder vermogen na te laten. Denk daarbij maar aan de huizenprijzen die tussen 2008 en nu een enorme waardeontwikkeling naar beneden en weer naar boven hebben doorgemaakt. Wanneer u een nalatenschap heeft van €300.000 en twee kinderen en u geeft de helft van uw vermogen weg aan goede doelen, dan is er niets aan de hand. De kinderen krijgen hun legitieme portie en de goede doelen hun deel. Daalt uw vermogen echter naar €200.000, dan blijft er voor uw kinderen minder over dan de legitieme portie: €200.000 – €150.000 = €50.000 terwijl de legitieme porties van de kinderen samen €100.000 zouden moeten zijn. Zou u er voor kiezen om de goede doelen steeds 50 procent van uw nalatenschap toe te kennen, dan speelt dit probleem niet, want er is altijd genoeg voor de legitieme van de kinderen. Uiteindelijk bepaalt u altijd zelf wat er in uw testament komt, maar het advies van de notaris is zo slecht nog niet.

Let op: de legitieme portie wordt niet alleen berekend over wat u nalaat (bezit mijn schuld), maar daarbij tellen schenkingen bij leven aan kinderen gedaan en de laatste vijf jaar aan derden mee. Houdt daar bij het bovenstaande rekening mee, vooral als u veel aan de kinderen hebt geschonken.

11 november 2019

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.