Vraag van de week: Rente over de erfenis

Mijn man is in 2005 zonder testament overleden. Bij de afwikkeling van zijn nalatenschap zijn de erfdelen van mijn kinderen vastgesteld en houd ik op papier bij hoeveel rente ik mijn kinderen over die vordering schuldig ben. Laatst hoorde ik dat ik helemaal geen rente verschuldigd ben; klopt dat?

Over rente en de erfdelen van de kinderen is veel te zeggen, vooral als de erflater een testament had. Uw man had echter geen testament en dan is de wet van toepassing. Volgens de wet is er pas rente over de erfdelen van de kinderen verschuldigd als de wettelijke rente hoger is dan 6 procent. Deze rente is enkelvoudig (jaarlijks over de hoofdsom) en mag alleen worden berekend als de wettelijke rente boven de 6 procent. Dus bij een wettelijke rente van 8 procent wordt er 2 procent rente over de erfdelen vergoed. Omdat de wettelijke rente al sinds 2002 niet hoger is dan 6 procent is er op de erfdelen van de kinderen geen rente verschuldigd.

Het feit dat er geen rente over de vorderingen van uw kinderen verschuldigd is, heeft bij het overlijden van uw man een positief effect op de te betalen erfbelasting gehad. Er is dan voor de berekening van de erfbelasting namelijk sprake van fictief vruchtgebruik, wat inhoud dat over een lager bedrag erfbelasting verschuldigd is. Hoeveel lager is afhankelijk van de leeftijd van de langstlevende ouder. Om te weten hoeveel erfbelasting verschuldigd is, moet het erfdeel min het fictief vruchtgebruik door de langstlevende worden berekend, het zogenoemde blooteigendom.

Een voorbeeld: een kind erft € 50.000, de langstlevende ouder is 72 jaar, de vruchtgebruiksfactor is dan 7.  De verschuldigde erfbelasting wordt dan als volgt berekend: € 50.000 x 6% x 7 = € 21.000. De waarde van het bloot eigendom is € 50.000 min € 21.000 is € 29.000. De verschuldigde erfbelasting in 2020: € 29.000 - € 20.946 (vrijstelling erfbelasting) = € 8.054 x 10% = € 805 te betalen erfbelasting. Is er een rente van 6 procent samengesteld zijn afgesproken in het testament, dan is er per kind € 2.905 erfbelasting verschuldigd.

Overlijdt u 15 jaar na uw man dan hebben de kinderen nog hun erfdeel van vader tegoed, die vordering is een schuld in uw nalatenschap.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.