Vraag van de week: Wel of geen executeur?

Mijn vrouw en ik zijn met ons testament bezig en overwegen een van de kinderen van mijn vrouw tot executeur te benoemen. We vragen ons echter af of dit wel een goede keuze is, we horen namelijk nog al eens dat het veel werk is en vaak ondankbaar. Wat denkt u?

Gevraagd worden om de nalatenschap van iemand af te wikkelen is een eervolle vraag. Het getuigt immers van vertrouwen wanneer iemand deze vraag stelt. In de praktijk valt dit vaak tegen zoals u zelf al opmerkt. Dat de rol van executeur vaak ondankbaar is heeft te maken met de hoeveelheid werk en het feit dat vaak geen beloning wordt toegekend voor het werk. Wanneer de executeur mede-erfgenaam is, is dat meestal niet zo erg. Erft de executeur niet dan is het misschien nog steeds wel eervol, maar ook veel werk en zorgen.

Vrijdag 13 november was het de Dag van de Erfenis. Op die dag zijn de resultaten gepubliceerd van een onderzoek van vFAS, WMN en EPN naar executeurs. Uit dit onderzoek blijkt dat traditiegetrouw een van de kinderen tot executeur wordt benoemd (61,2%). In 25% van de testamenten is geen executeur benoemd, de rest zijn professionals.

Een nalatenschap afwikkelen mag ondankbaar zijn vanwege de hoeveelheid werk; echt vervelend wordt een afwikkeling als er onenigheid ontstaat bij of over de afwikkeling. Uit het genoemde onderzoek ontstaan de meeste problemen wanneer een direct familielid tot executeur is benoemd (60,1%). Staat de executeur wat verder af van de familie, dan zijn er voor 23,5% geschillen bij de afwikkeling en wanneer een professional de afwikkeling verzorgt slechts voor 10,7%.

Een kind tot executeur benoemen is een goede keuze als te verwachten is dat de afwikkeling gladjes verloopt. Liggen er wel complicaties op de loer, overweeg dan een professional te benoemen. Traditioneel is dat de notaris, maar tegenwoordig zijn er op internet vele andere deskundigen te vinden die zich gespecialiseerd hebben op het afwikkelen van nalatenschappen.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.