Wie organiseert de uitvaart?

Vraag van de week

Na het overlijden van mijn moeder bleek dat een goede vriend van haar de executeur van haar nalatenschap was én dat hij daarom de uitvaart ging organiseren. Mijn zus en ik vonden dat maar raar; dat is toch iets dat wij kinderen moeten doen?

Er staat niet in de wet wie de uitvaart moet organiseren; dat is geheel aan de persoon, aan de overledene zelf. De uitvaart is namelijk niet van de nabestaanden, maar moet volgens artikel 18 van de wet op de lijkbezorging gebeuren naar de wens of vermoedelijke wens van de overledene. In artikel 19 van die wet staat hoe die uitvaartwensen bekend kunnen worden gemaakt, namelijk door ze in een testament of codicil op te nemen. En daar ontstaat uw probleem. Met de benoeming van de goede vriend tot de executeur van haar nalatenschap heeft uw moeder hem indirect ook de opdracht gegeven om de uitvaart te organiseren. Dat had anders gekund; moeder had een uitvaart-executeur kunnen benoemen.

De wet kent namelijk drie soorten executeurs. De uitvaart-executeur, die alleen tot taak heeft de uitvaart te organiseren, de beheer-executeur die de nalatenschap afwikkelt en alleen spullen mag verkopen om schulden mee te voldoen en de executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Deze laatste mag ook beschikken over de nalatenschap; dus ook als er voldoende middelen beschikbaar zijn om de schulden mee te voldoen mag deze toch verkopen. Ze worden ook wel respectievelijk een, twee en drie sterren executeurs genoemd. Als het niet anders is vastgelegd zijn de twee en drie sterren executeurs dus ook automatisch de personen die de uitvaart moeten organiseren.

Heeft uw moeder ook echt de bedoeling gehad om de vriend als executeur de taak op zich te laten nemen om de uitvaart te organiseren, dan was het fijn geweest als zij daar een uitleg bij had gegeven. Bijvoorbeeld: “Ik wens een kerkelijke uitvaart en die is bij deze vriend in betere handen dan bij de kinderen”. Maar vaak is er niet bij nagedacht en ontstaat de situatie zoals bij u.

Maar wat moeder ook heeft gewild, het is verstandig om als executeur steeds in gesprek te zijn met de andere naasten van de overledenen. Zeker als zij erfgenamen zijn, want met hen moet er nog een hoop afgestemd en besproken.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.